Conform unui proiect de ordonanţă publicat pe site-ul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, bugetele companiilor de stat listate pe o piaţă reglementată şi cele ale operatorilor economici pentru care s-a deschis procedura insolvenţei nu vor mai trebui supuse aprobării Guvernului, începând din 2016.

 

În prezent, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat se aprobă de Guvern, prin hotărâre, iar bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor acestora se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Comments

comments