Guvernul va adopta în ședința de joi, 20 februarie, hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519”, județul Argeş (Podul Dâmboviței). Podul va fi amplasat în comuna argeșeană Dâmbovicioara, sat Podul Dâmboviței.

”Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii
şi Comunicaţiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, se precizează în hotărârea de Guvern.

Obiectivul general al proiectului este de a crește mobilitatea pe drumul TEN-T Comprehensive ce leagă municipiul Pitești de municipiul Brașov, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivității economice și la îmbunătățirea eficienței pentru bunuri și pasageri.

Comments

comments