Guvernul a adoptat măsurile care vizează trecerea de la PNDR 2007 – 2013 la PNDR 2014 – 2020

Guvernul a aprobat o Hotărâre care preconizează măsuri de flexibilizare a legislației naționale în vigoare privind executarea proiectelor și a cheltuielilor aferente din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013.

 

Astfel, se elimină termenul de 30.09.2015, reprezentând durata maximă de execuție a proiectelor, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) urmând să decidă de la caz la caz, în funcție de stadiul de realizare și specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, o eventuală prelungire a duratei de execuție, astfel încât să se poată conforma și la termenul limită de efectuare a plății (31.12.2015).

În acest mod, AFIR va asigura decontarea tuturor dosarelor cererilor de plată eligibile aferente contractelor din sistem până la sfârșitul lunii decembrie 2015, minimizându-se riscul dezangajării de fonduri europene nerambursabile.

 Aceste dispoziții se aplică pentru contractele de finanțare încheiate de către AFIR aflate în derulare, cu termenul maxim de execuție a investițiilor de 30 septembrie 2015, pentru care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de a putea beneficia de plăți din alocarea PNDR 2014-2020.

Totodată, pentru contractele de finanțare încheiate de către AFIR pentru proiecte depuse pe măsurile din PNDR 2007-2013 și aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, dar cărora li se aplică prevederile Regulamentelor (UE) nr. 335/2013, (UE) nr. 1310/2013 și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 807/2014 și pentru care au fost cuprinse alocări pentru plăți în PNDR 2014-2020, termenul maxim de execuție a investițiilor se prelungește, cu respectarea termenelor de plată prevăzute în capitolul 19 „Dispoziții tranzitorii” din PNDR 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015.

Actul normativ asigură, prin aceste măsuri, un tratament egal și echitabil pentru beneficiarii măsurilor din PNDR 2007-2013, astfel încât gradul de absorbție a fondurilor europene nerambursabile să fie asigurat la un nivel maxim, în condițiile respectării cadrului normativ european și național aplicabil contractelor respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here