galAsociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă prelungirea duratei apelului de selectie si majorarea fondurilor publice disponibile cu suma de 41.666 pentru Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale care vizează investiții realizate într-una dintre localitățile: Bîrla, Buzoești, Căldăraru, Corbu, Costești, Hîrsești, Lunca Corbului, Miroși, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni, Tufeni.

1. Data lansării apelului de selecţie: 13.03.2014 (orele 10)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 24.04.2014 (orele 14)

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 322 se va face la biroul Asociatiei GAL GAVANU BURDEA, din localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr 127 (parter, sala GAL), judeţul Argeş, în zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10:00 –14:00.

4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 351.552 Euro  

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 Euro.

6. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro (valoarea totala a proiectului (eligibila+neeligibila) poate depasi 400.000 euro)

7. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
•  Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
•  Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
•  Fax: 0248 678 090
•  Email: galgavanuburdea@yahoo.com
•  Web: www.gal-gavanuburdea.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului si modelele de documente aferente măsurii 322, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro). Ghidul solicitantului pentru măsura 322 si anexele la acesta sunt disponibile şi la sediul ASOCIATIEI GAL GAVANU-BURDEA. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al GAL Gavanu Burdea , disponibil la sediul Gal Gavanu Burdea.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI