Funcționarii publici riscă scăderea salariului, dacă nu lucrează bine. Când încep evaluările. Funcționarii publici care, în urma evaluării profesionale anuale, vor obține rezultate mediocre, vor risca scăderea salariului timp de un an, prevede Codul administrativ al României, care a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Totodată, va apărea și varianta acordării de prime pentru cei care se descurcă bine. În prezent, singurele variante sunt promovarea sau eliberarea din funcție.

Evaluarea profesională a funcționarilor publici reprezintă, practic, evaluarea gradului și a modului de atingere a obiectivelor individuale și evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale va fi modificat, cu aplicare începând din 2021 pentru performanţele anului 2020. Pentru activitatea din anul 2019, Codul administrativ prevede că evaluarea profesională a funcționarilor publici se va face tot în baza regulilor folosite până acum.

Astfel, calificativele obținute la evaluarea profesională vor fi avute în vedere la:
・ promovarea într-o funcție publică superioară;
・ acordarea de prime, în condițiile legii;
・ diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală profesională, pentru funcționarii publici care au obținut calificativul „satisfăcător”.
・ eliberarea din funcție.

„€Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător” este detaliat în ordonanța Codului administrativ.

Comments

comments