Fostul şef de la CNCIR – Sucursala Piteşti, acuzat de corupţie

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către STOENESCU RĂZVAN ILIE, fost șef serviciu – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – sucursala teritorială Pitești, Județul Argeș.

În exercitarea funcției de Șef Serviciu Verificare Tehnică, STOENESCU RĂZVAN ILIE a deținut informații care ar fi putut fi folosite pentru încheierea contractelor dintre S.C. Vanlex Inspect Consulting S.R.L. (societate comercială la care tatăl persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator) și C.N.C.I.R. S.A. (autoritatea contractantă în cadrul căreia persoana evaluată deține o funcție de conducere).

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către STOENESCU RĂZVAN ILIE a infracțiunii prevăzute de art.12, lit.b) din Legea nr.78/2000 potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. STOENESCU RĂZVAN ILIE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here