Guvernul a aprobat plata a circa trei milioane de lei pentru TVA aferent bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea tuberculozei în România, implementat în colaborare cu fundația Romanian Angel Appeal, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea să fie dezbătut în procedură de urgență.
Suma este necesară pentru derularea Programului până în data de 31 martie 2018 și va fi plătită anual, astfel:
–  987.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2015;
– 1,633 milioane lei din bugetul aprobat pe anul 2016;
– 414.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2017;
– 15.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2018.

Banii vor fi utilizați integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu Tuberculoză Multidrog-rezistenta (MDR-TB și XDR-TB) inclusiv Rifabutin pentru pacienții cu co-infecție TB-HIV, achiziţia de echipamente și consumabile de laborator pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei Multidrog-rezistenta (MDR-TB), produse sanitare și nonsanitare pentru intervențiile de reducere a riscurilor în grupurile vulnerabile.
Medicamentele sunt avizate de către Organizația Mondială a Sănătății.

Contagiozitatea extrem de înaltă a Tuberculozei multidrog-rezistente (1 pacient activ infecteaza anual in medie alte 10-15 persoane) nu poate fi ţinută sub control în lipsa medicamentelor, avertizează specialiștii din Ministerul Sănătății.
Programul privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc este finanțat printr-un Acordul Cadru semnat la data de 01.04.2015 între Fundaţia Romanian Angel Appeal şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

Programul este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale și organizații neguvernamentale. Fondurile nerambursabile acordate prin acordul de finanțare vin în completarea resurselor naționale necesare aplicării Programului național de boli transmisibile, însă nu acoperă TVA aferent achiziționării de bunuri și servicii.

În prezent, tuberculoza continuă să reprezinte o importanta problemă de sănătate publică in România. În 2010, incidenţa globala a tuberculozei în România a fost de aproximativ 90 la 100.000 de locuitori, una dintre cele mai ridicate din Regiunea Europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Comments

comments

DISTRIBUIȚI