Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a unui an, mai mici de 40 de lei, vor fi scăzute din evidenţele fiscale în primele şapte zile ale anului următor.

 

Reglementările legale în vigoare stabilesc că, în situaţia în care un debitor nu îşi achită obligaţiile fiscale principale la termenul de scadenţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va calcula după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite prin decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

Potrivit actului normativ, creanţele fiscale restante, adică suma totală a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 de lei, vor fi scăzute din evidenţele fiscale în primele şapte zile ale anului următor.

Comments

comments