„Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş s-a situat pe locul 4 la nivel naţional, la data de 31 decembrie 2014, realizând în proporţie de 110,18% programul de venituri nete comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv 2.041,676 milioane lei”, se arată într-un comunicat oficial al AJFP Argeş. Cu alte cuvinte, Finanţele argeşene şi-au depăşit planul impus de ANAF, suma adunată din taxe, impozite şi amenzi depăşind 2 miliarde de lei.
Comparativ cu 2013, veniturile colectate la bugetul general consolidat au fost cu circa 1,3% mai mari, deşi 22 de firme au fost transferate spre administrare Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, iar aceştia aveau o pondere de aproximativ 10% din totalul veniturilor realizate. Luând în calcul şi acest lucru, se poate considera realizată, totuşi, ţinta stabilită de ANAF în ceea ce priveşte creşterea veniturilor cu 10% în anul 2014 faţă de anul anterior.
Tot la capitolul reuşite este trecută şi diminuarea soldului arieratelor bugetare recuperabile – cu 8% faţă de 31 decembrie 2013. La sfârşitul anului trecut, nivelul datoriilor ce pot fi recuperate datorate de firmele argeşene se ridica la aproape 102 milioane de lei. Pentru a obţine acest rezultat, funcţionarii Fiscului argeşean s-au canalizat pe executările silite permise de Codul de procedură fiscală (287 de cazuri cu o valoare a obligaţiilor de 85,26 mil. lei), pe deschiderea de insolvenţe şi declararea stării de insolvenţă în 327 de cazuri unde nu au mai putut urmări bani sau bunuri, cu o valoare a creanţelor de 52,43 milioane. Nu au iertat nici măcar persoanele care se fac vinovate de declararea stării de insolvabilitate a firmelor în cauză, cărora le-au deschis procedurile de angajare a răspunderii solidare. Au fost emise astfel un număr de 305 decizii de angajare a răspunderii solidare, valoarea creanţelor transmise spre recuperare fiind de aproximativ 41,32 milioane de lei. Astfel, doar prin executare silită a fost recuperată suma de 268 de milioane de lei.
Şi contribuabilii argeşeni au fost în 2014 mult mai conştienţi de obligaţiile lor de plată. Creşterea gradului de conformare voluntară la plată a înregistrat un nivel de aproximativ 82,53%, ceea ce reprezintă o creştere cu circa 1,65% faţă de nivelul înregistrat de 80,88% în anul 2013. Mai bun a fost procentul de depunere a declaraţiilor fiscale, crescând de la 94,05% – în 2013, la 95,49% – în 2014!
Inspecţia fiscală susţinută a contribuit şi ea la îmbunătăţirea indicatorilor. În anul 2014, AJFA a derulat 2.815 de acţiuni, dintre care: inspecţii fiscale – 1.947, rapoarte de inspecţie fiscală întocmite – 1.947, decizii de impunere întocmite – 1.992 şi sume atrase suplimentar –267,79 milioane lei.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI