Finanţele argeşene organizează întâlniri cu contribuabilii pentru informarea privind noile prevederi legale

Pentru a veni în întâmpinarea necesităţii permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării contribuabililor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş va organiza în săptămâna 27 iulie – 02 august 2015, în sala de şedinţe a instituţiei (mezanin I, corp B, capacitate 160 locuri) două întâlniri cu contribuabilii, după cum urmează:

 

Marţi 28.07.2015, ora 12,00 – întâlnire contribuabilii cu persoane fizice

Tematica:

1.Legea nr. 187/2015 privind aprobarea OUG nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.O.nr. 499/07.07.2015 referitor la criteriile potrivit cărora o activitate poate fi încadrată în categoria celor independente

2. HG nr.487/2015 pentru modificarea alin.5 al art.8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, norme aprobate prin HG nr.88/2013, publicată în M.O. nr.496/07.07.2015  cu privire la cererea de restituire a taxei pe poluare, taxei pentru emisiile poluante sau timbrul de mediu se anexează :
– copia cărţii de identitate a vehiculului având menţiunea scoaterii definitive din România sau o adeverinţă care atestă radierea din circulaţie, urmare scoaterii definitive din România
– factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie

Joi 30.07.2015, ora 12,00 – întâlnire contribuabilii cu persoane juridice

Tematica:

1.Legea nr. 186/2015 privind aprobarea OUG nr.8/2015 pentru modificarea unor acte normative, publicată în M.O. nr.495/06.07.2015
・ au fost abrogate prevederile referitoare la noţiunea de bacşiş
 
2. Legea nr. 187/2015 privind aprobarea OUG nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.O.nr.499/07.07.2015
– în cadrul serviciilor de restaurant şi de catering, se aplică cota de 9% la berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 – potrivit Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al CEE din 16 octombrie 2014, – bere prezentată în recipiente cu un conţinut de peste 10 litri.
– la art.127 alin.6 din Codul fiscal – instituţiile publice şi organismele internaţionale de drept public sunt persoane impozabile pentru operaţiunile agenţiilor agricole de intervenţie efectuate asupra produselor agricole

3. OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile
Contribuabilii interesati vor putea primi anumite clarificari in timpul intalnirilor, daca transmit solicitarea in perioada 22 – 24 iulie pe adresa de e-mail Asistenta.AG@mfinante.ro, cu mentiunea „referitor intalnire contribuabili”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here