Asociaţia Progresson în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Cultural au lansat oficial, în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia, proiectului POSDRU/184/5.2/S/151862 cu titlul  „Fii parte a satului european – dinamizare rurală” care se va desfăşura în perioada 25 Februarie 2015 – 24 Decembrie 2015, timp de 10 luni.

Cu un buget total de 2,8 milioane de lei, din care contribuţia organizatorilor este de doar 2%, proiectul îşi propune să ajute 180 de persoane din mediul rural, din zone foste industrializate, şomeri sau lucrători în agricultura de subzistenţă, să deprindă noi meserii din care să îşi poată câştiga existenţa sau chiar să îşi deschidă o afacere în domeniul non-agricol. 

În scopul realizării obiectivelor propuse, din cele 180 de persoane, 110 vor beneficia de cursuri de specializare – în competeţen antreprenoriale, iniţiere în limbi străine – engleză şi utilizarea calculatorului şi alte 70 vor beneficia de cursuri de calificare nivel 1 în meserii cerute pe piaţa muncii actuală. Din cele 180 de persoane, minim 90% vor fi certificate în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmând ca dintre aceştea, minim 55% să reprezinte femei certificate. Proiectul prevede angajarea a minim 9% din beneficiarii certificaţi care au participat la programele integrate din cadrul proiectului.
Participanţii la cursuri vor benficia şi de subvenţie în valoare de 250 de lei (la iniţiere) sau de 400 de lei (pentru cursurile de calificare) pentru fiecare lună de curs, precum şi de mai multe materiale didactice folositoare.  

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Oparaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI