În cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Topoloveni a fost realizată activitatea cu tema „Familia și școala” pentru a marca Ziua Internațională a Familiei.

La întâlnire au fost invitate:
– Liceul Tehnologic Topoloveni;
– G. P. N. ”Lumea copiilor” Topoloveni;
– Poliția Orașului Topoloveni;
– Asociația ”Sf. Dumitru” Topoloveni;
– SPAS Topoloveni;
– Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni;
– Biblioteca Orășenească Topoloveni;

Cu acest prilej a fost abordată importanța celor doi factori, școala și familia, în desăvârșirea educaței copilului, rolurile fiecăruia și modul cum aceste instituții rezolvă o serie de probleme apărute în educarea copiilor. Familia reprezintă primul loc unde începe educația; după șase ani, educația este preluată și de școală, care are ca principal scop activitatea instructiv-educativă.

O bună parte din educația copilului se desfășoară în afara școlii. Atitudinile parentale influențează rezultatele școlare ale copiilor, iar unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala. Familia reprezintă școala primilor ani ai copilului, funcția educativă a familiei se împletește concret cu funcția și îndatoririle școlii, ambele instituții completându-se reciproc în educarea și creșterea copilului.
 Cele mai multe discuții au fost legate de calitatea relației educator, respectiv învățător, profesor și părinții copiilor, exigențele fiecăreia dintre părți, familie – școală, disponibilitatea de timp pentru realizarea unei relații eficiente, asteptările părinților în ceea ce privește școala fiind diferite.
Concluzie: trebuie construită încrederea părintelui în școală, în valoarea cadrului didactic pentru ca educația copilului să se ridice la nivelul așteptat.

Comments

comments