Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici se va face până la 31 martie. Pentru anul 2018, evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici se realizează până la data de 31 martie 2019, anunţă Ministerul Dezvoltării.

La evaluare vor fi avute în vedere formatele standard care urmează a fi stabilite prin Hotărâre a Guvernului. În acest moment, proiectul de HG se află în procedură de transparenţă decizională, fiind postat pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la secţiunea “Transparenţă decizională”/ subsecţiunea “Proiecte de acte normative”.

În data de 14.01.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36, Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 17.01.2019, procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se va realiza în condiţiile Capitolului VI, Secţiunea a 31-a – Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se va realiza în condiţiile art. 20-2010 din actul normativ invocat anterior iar pentru evaluarea activităţii funcţionarului public debutant vor fi avute în vedere dispoziţiile art. 60-604 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II alin. (2) din Legea nr. 24/2019, prevede că obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt şi rămân valabile şi stau la baza evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2018.

Porivit art. III din Legea nr. 24/2019, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei legi, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a stabili calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin Legea nr. 24/2019.

Faţă de prevederile art. IV coroborate cu cele ale art. V alin. (2) din Legea nr. 24/2019, la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se vor avea în vedere formatele standard ale documentelor, astfel cum vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat şi se află în procedură de transparenţă decizională, fiind postat pe site-ul Agenţiei la Secţiunea ‘Transparenţă decizională”-subsecţiunea “Proiecte de acte normative”.

Totodată, potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 114/2018, evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2018 se realizează până la data de 31 martie 2019.

Comments

comments