Eurodeputat Gabriela Zoană: “Femeile puternice din mediul rural pentru o Europă puternică rurală!”

Eurodeputat Gabriela Zoană: “Femeile puternice din mediul rural pentru o Europă puternică rurală!”. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, eurodeputata Gabriela Zoană a organizat la Bruxelles un eveniment intitulat „Femei puternice din mediul rural pentru o Europă puternică rurală”.  Despre subiectul şi conceptele puse în discuţie în întâlnire, mai multe detalii în discursul de bun venit al doameni deputat.

Stimați colegi și prieteni,

În calitatea mea de deputat în Parlamentul European, vicepreședinte în Comisia pentru dezvoltare agricolă și rurală și membru în Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, cu ocazia Zilei internaționale a femeii, este o mare plăcere să găzduiesc acest eveniment, „Femei puternice din mediul rural pentru o Europă puternică rurală” aici, în Parlamentul European, alături de colega mea, Dna. Petir.

Sărbătorim Ziua Femeii din întreaga lume. Femeile joacă roluri multiple și iau mari responsabilități atât la domiciliu, cât și în societate. Suntem fiice, mame, surori, suntem active în diferite profesii și contribuim foarte mult la dezvoltarea socială și creșterea economică. Femeile au făcut, fac și vor face viitorul! Suntem puternice și suntem foarte hotărâte să facem această lume mai bună!

Imi place subiectul acestui eveniment, „€Femeile puternice din mediul rural pentru o Europă rurală puternică” pentru că sunt un susținător al femeilor puternice!

Deoarece lucrez atât în cadrul comisiei AGRI, cât și în cadrul comisiei FEMM, am acordat întotdeauna o atenție deosebită femeilor din zonele rurale. Femeile contribuie semnificativ la economia rurală, ca antreprenori, care lucrează în sectoarele de producție agricolă și de prelucrare și în turismul local. Pe de altă parte, cele mai multe ori, femeile se află în poziții vulnerabile, comparativ cu bărbații în activitățile agricole. Și au dificultăți în accesarea terenurilor, a creditării, a formării profesionale și a luării deciziilor. Este destul de urgent pentru noi să abordăm politici și alte măsuri pentru promovarea egalității de gen în zonele rurale.

Aș dori să subliniez trei puncte aici, invizibilitatea muncii femeilor din mediul rural, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și necesitatea utilizării abordării integrate a egalității între femei și bărbați în viitoarea PAC.

În întreaga Europă, 71% din fermele din UE cu animale sunt conduse de fermieri de sex masculin și doar 27% de fermieri de sex feminin. Mărimea fermelor deținute de femei este semnificativ mai mică decât fermele deținute de bărbați. Uneori, femeilor, în calitate de partener al deținătorilor de ferme, nu li se calculează munca lor depusa în activități agricole, ceea ce le împiedică să beneficieze de protecție socială și le aduce un risc mai mare de sărăcie și excludere socială.

Trebuie să spun că acest fenomen este atribuit unor motive diferite, cum ar fi statutul de proprietar, stereotipurile de gen privind femeile și accesul limitat al femeilor la educație, formarea agricolă vocațională și profesională. Prin urmare, promovarea egalității de gen în zonele rurale trebuie văzută ca un proiect pe termen lung.

În acest context, consider că ar trebui să i se acorde mai multă atenție educației și trebuie luate măsuri pentru a facilita accesul femeilor și fetelor la formarea agricolă și la învățarea de-a lungul vieții. De asemenea, ar trebui să luăm în considerare instituirea unui cadru politic pentru recunoașterea muncii femeilor în fermele familiale, care ar trebui identificate ca și coproprietari, să aibă acces la pământ și la credit. Ca proiect pe termen lung, trebuie promovat conceptul de egalitate de gen în zonele rurale, care implică o colaborare concertată între guvern, societatea civilă, unitatea de învățământ și sectorul privat.

Pentru a promova vizibilitatea femeilor și ocuparea forței de muncă în agricultură de către ele, nu am putea evita un alt subiect, echilibrul dintre muncă si viață, ceea ce înseamnă că ar trebui să existe o investiție publică sporită în infrastructura serviciilor de îngrijire. Furnizarea de servicii de îngrijire la prețuri accesibile și de calitate pentru copii, persoane în vârstă, persoane cu handicap sau care suferă de boli cronice, va fi extrem de utilă pentru a ușura sarcinile de îngrijire ale femeilor din zonele rurale. În acest sens, ar trebui să dezvoltăm pe deplin potențialul de utilizare a Fondului European Agricol pentru dezvoltare rurală, a Fondului Social European Plus și a altor resurse de finanțare și să acordăm o atenție deosebită acoperirii geografice a acestora.

În cele din urmă, în calitate de raportor din umbră S & D, privind avizul FEMM in legătura cu planul strategic al PAC, am depus mai multe amendamente pentru a asigura o abordare integrată a egalității între femei și bărbați. Aceasta înseamnă că dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea PAC trebuie să răspundă nevoilor de gen și să răspundă nevoilor femeilor în zonele rurale. Pentru a sprijini acest lucru, statele membre și Comisia trebuie să îmbunătățească colectarea de date defalcate pe sexe. Ar trebui, de asemenea, să existe posibilitatea ca statele membre să elaboreze în cadrul Planului indicatori suplimentari de gen.

În acest raport, am propus adăugarea unui subprogram tematic pentru femei în zonele rurale în viitoarea PAC, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a răspunde nevoilor femeilor în zonele rurale, aceasta poate include promovarea accesului femeilor la formarea profesională și vocațională și servicii de consiliere agricolă, reducând diferențele de remunerare si pensii între femei și bărbați, îmbunătățind serviciile de îngrijire în zonele rurale. Aceste măsuri vor face uz de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și alte resurse de finanțare. Mai mult, statele membre ar trebui sa încurajeze Comitetul de monitorizare să includă și membrii de sex feminin.

Punctele menționate mai sus sunt adoptate în cadrul Comisiei FEMM prin vot.

Mă bucur foarte mult că există reprezentanți ai Comisiei Europene și ai societății civile, antreprenori de sex feminin care ni s-au alăturat astăzi. Aș dori să mulțumesc sprijinului acordat de Copa European Farms pentru acest eveniment. Și sper că toți veți beneficia de discuțiiile noastră de astăzi.

Doamnelor, vă doresc o Zi fericită a femeii! Mulțumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here