În perioada 18-19 iunie s-a desfășurat Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Evenimentul a reunit președinții filialelor județene și a avut pe ordinea de zi o serie de reglementări deosebit de importante pentru desfășurarea profesiei de asistent medical.

După prezentarea raportului de activitate al Biroului Executiv pe trimestrul doi, Consiliul Național al OAMGMAMR a stabilit calendarul examenului de grad principal pentru sesiunea 2018, a procedat la modificarea și completarea bibliografiei de examen de grad principal – sesiunea 2018 și a fost informată cu privire la stadiul revizuirii procedurilor de practică.

De asemenea, dintre proiectele de hotărâre elaborate cu ocazia acestei întâlniri de lucru, se remarcă cel privind modificarea normelor de acreditare formatori-medici primari și specialiști în sensul aprobării ca medicii (specialiști și primari) care prestează activitate de EMC să poată fi acreditați fără îndeplinirea condiției de formator.

Cu același prilej, Consiliul Național a luat act de apariția Ordinului nr. 3499/2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională a planului de învățământ a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent Medical Generalist. Ordinul emis de Ministrul Educației cuprinde și o modificare propusă de OAMGMAMR.

În urma propunerilor făcute de OAMGMAMR, învățământul clinic pentru fiecare modul se va desfășura în secții specifice.

Județul Argeș a fost reprezentat la Consiliul Național al OAMGMAMR de către președintele filialei, Estera Stămoiu, care a subliniat importanța măsurilor adoptate în cadrul Consiliului Național.
Cu privire la examenul de grad principal, liderul argeșean a specificat faptul că ,,la examenul de grad principal se pot înscrie asistenții medicali care fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului”.

De asemenea, președintele OAMGMAMR filial Argeș, Estera Stămoiu, a subliniat importanța acestui examen menționând că ”pentru asistenții medicali, obţinerea gradului principal este foarte așteptată în fiecare an pentru că poate aduce un plus la venitul salarial, și nu în ultimul rând, 10 credite EMC în anul în care a fost obținut gradul profesional”.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități sunt:
01.11.2018 –€ examen –€ asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
02.11.2018 –€ examen –€ asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

Comments

comments