Entitățile non-profit care vor să primească sponsorizări trebuie să se înscrie în registrul special de la ANAF

Toate entitățile nonprofit/unitățile de cult care pot beneficia de sponsorizări de la persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor sau de sumele acordate de către persoanele fizice în limita unei cote de pâna la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil, trebuie să solicite înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale.

În condițiile în care beneficiarul sponsorizării este înscris în Registrul entităților/unităților de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale la data incheierii contractului, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care acordă sponsorizarea scad sumele aferente acestor sponsorizări din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute, potrivit art. 25 alin. (4) lit i) din Codul fiscal.                                                

În aceleași condiții, persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad sumele aferente sponsorizărilor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozit, conform art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal.

Organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit are obligația ca la momentul plății sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, așa cum prevede art. 123^1 din Codul fiscal.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., este public și se afisează la adresa:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/registre/registrul_cult

Înscrierea în Registru se realizează pe baza solicitării entității, prin depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, împreună cu certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal local în a cărui evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții, prevăzute art. 25 alin. (4^1) din Codul fiscal:

  • desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere
  • și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege
  • nu are obligații restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile
  • a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege
  • nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.                                    

Cererea se soluționează în termen de maximum 5 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile de mai sus se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data aprobării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în acest registru.

Cadrul legal:  

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  • OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.