Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, elevilor aflați în anul școlar 2015 – 2016 în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a li se vor deconta cheltuielile pentru achiziționarea de manuale școlare, în valoare de 55 de lei.

Decontarea cheltuielilor se va face pe baza solicitării scrise a elevului, însoțită de factura fiscală din care să reiasă numele elevului/părintelui sau tutorelui legal instituit, suma achitată, titlurile manualelor achiziționate, autorii, editura. Astfel, cei 55 de lei pe care îi va primi fiecare elev îi va permite decontarea, cel puțin parțială, pentru achiziționarea manualelor școlare.

Totodată, proiectul prevede că se vor deconta sumele cheltuite pentru achiziționarea manualelor școlare care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul.

Numărul estimat de beneficiari în anul școlar 2015 — 2016 este de 362.512 elevi, iar suma estimată pentru decontarea manualelor școlare este de 19.938 mii lei și va fi avansată din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Inspectoratele şcolare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transferă în bugetul unităților de învățământ liceal de stat care şcolarizează elevi din ciclul superior al liceului sumele corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor şcolare, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri și numărului de elevi înmatriculați în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a.

Unitățile de învățământ vor deconta sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor solicita Ministerului Educației și Cercetării Științifice, până la data de 25 noiembrie, sumele totale necesare pentru decontare, pe baza solicitărilor primite de la unitățile de învățământ, iar decontarea se va efectua până la data de 18 decembrie.

Comments

comments