Marţi, 26.02.2013, ora 14.00, la sala de şedinţe a Primăriei oraşului Topoloveni, consilierii locali se vor întruni în şedinţa ordinară a lunii februarie. Pe ordinea de zi se află înscrise proiecte de hotărâri şi diverse solicitări/informări cu următoarele teme de dezbatere:

– Adoptarea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Topoloveni;

– Aprobarea reeşalonării finanţării cotei de 2% din valoarea eligibilă a Proiectului Regional „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” pentru perioada 2013-2015;

– Aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Topoloveni;

– Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al oraşului Topoloveni, aferent anului 2012;

– Aprobarea contractării unui credit intern pe termen mediu pentru asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

-Însuşirea modelului de Declaraţie pe propria răspundere conform OUG 34/2006 cu modificări şi completări;

– Solicitări/informări:

–    Adresă din partea Liceului Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni prin care se solicită consiliului local sprijin în privinţa asigurării mijloacelor de transport pentru naveta elevilor din localităţile limitrofe;

–    Adresă emisă de Şcoala Gimnazială „Nicolae Cristescu” Topoloveni prin care informează consiliul local asupra iniţierii procedurii de înfiinţare a unei clase a V a cu predare intensivă a limbii engleze.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI