Activitatea de trimitere la tratament medical in strainatate a bolnavilor este indeplinita de Directiile de Sanatate Publica judeteane si de Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii.

 

Conform dispozitiilor cuprinse la art.1(2) din OMS nr.50/2004, trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmite de Directiile de Sanatate Publica judetene.

Initierea, de catre Directia de Sanatate Publica, a procedurii  de obtinere a aprobarii pentru efectuarea tratamentului in strainatate a unor categorii de bolnavi se face, conform dispozitiilor cuprinse la art.2(1) din OMS nr.50/2004, pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii medicale de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita. 

Dosarul medical pentru trimitere la tratament in strainatate este considerat complet, conform adresei Ministerului Sanatatii nr.16291/05.03.2007, atunci cand contine toate documentele mentionate mai jos :

–    Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observatie clinica generala, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant de specialitate, privind efectuarea tratamentului in strainatate), documente ce se depun de catre bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de catre apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV) la Directia de Sanatate Publica in a carei raza teritoriala domiciliaza bolnavul, impreuna cu cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a apartinatorului acestuia.

–    Procesul verbal medical pentru trimitere la tratament medical in strainatate completat de Comisia de Specialitate Teritoriala (conform modelului prevazut in anexa nr.3 la Ordinul nr.50/2004).

–    Propunerile Comisiei de Specialitate Teritoriala cuprinzand cel putin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizand si datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax, e-mail.

–    Corespondenta cu clinicile din strainatate, cu raspunsul complet (acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plata a tratamentului, numarul de cont al clinicii, data programarii pacientului pentru internare) al cel putin doua dintre clinicile recomandate de Comisia de Specialitate Teritoriala.

–    Declaratia pacientului (conform modelului prevazut in anexa nr.7 la Ordinul nr. 50/2004).

–    Fisa de trimitere la Comisia de Specialitate Hematologie, pentru evaluarea indicatiei de transplant de celule STEM hematopoietice (prevazuta in anexa nr.4 la Ordinul nr. 50/2004) pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicita transplant de celule stem hematopoietice (daca este cazul).

–    Adresa-tip de inaintare a Directiei de Sanatate Publica, semnata si stampilata, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.5 la Ordinul nr.50/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul complet se trimite de catre  Directia de Sanatate Publica la Ministerul Sanatatii prin curierul directiei sau prin posta – scrisoare recomandata cu confirmare de primire.  

Persoane de contact – DSP Arges
Dr. Ana Pirvulescu-Asistenta Medicala si Programe – int. 180
Insp. Luminita Titu-Relatii cu publicul – int.141.

Comments

comments