A.P.I.A – Centrul Județean Argeș a finalizat campania de primire a cererilor unice de plată și a modificărilor aduse acestora, pentru anul 2019, în cadrul căreia au fost înregistrate un număr de 21.535 de cereri, pentru o suprafaţa declarată de 177.966 hectare. La nivel județean, se remarcă faptul că, în comparaţie cu anul trecut (2018 – 174.550 ha), suprafaţa agricolă a crescut cu 3.435 ha.

Aceste rezultate demonstrează că APIA Argeș şi-a atins obiectivul principal, respectiv creșterea suprafeţei eligibile pentru plata şi a raporturilor cu fermierii argeșeni. În acest sens s-au organizat întâlniri de informare şi consiliere pentru fermierii din toate localităţile judeţului, iar în timpul campaniei de primire a cererilor de sprijin funcţionarii au stat la dispoziţia fermierilor atât în afara orelor de program, cât şi în zilele de week-end sau sărbători legale. Menţionăm că administraţiile locale din judeţ ne-au oferit sprijinul și în acest an pentru eliberarea cu celeritate a adeverinţelor conforme cu registrul agricol, dar şi pentru organizarea întâlnirilor cu fermierii.

Totodată, APIA Argeș informează că a dat startul controalelor administrative și celor preliminare pentru cererile unice de plată depuse de fermierii argeșeni. Aceste verificări se vor încheia la data de 1 iulie 2019.

Ce duce la sancționarea fermierilor care cer subvenții pentru anul de cerere 2019? Identificarea de către APIA a uneia sau mai multor neconformități. APIA le explică fermierilor, în același Ghid, ce înseamnă neconformitate.

,,Neconformitate” înseamnă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii sau, în cazul ecocondiţionalităţii, neconformitatea cu cerinţele de reglementare în materie de gestionare din cadrul legislaţiei Uniunii Europene, cu standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, definite de statele membre în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sau cu cerinţa privind întreţinerea pajiştilor permanente menţionată la articolul 93 alineatul (3) din acelaşi regulament.

Conform termenelor stabilite prin Ordin al ministrului Agriculturii, în aceeași perioadă, 1 iunie 2019 – 1 iulie 2019, APIA va selecta fermierii pentru eșantionul de control.Tot în această perioadă, APIA Argeș face verificări preliminare în ferme pe un eșantion ales pentru controlul respectării normelor de ecocondiționalitate.

Comments

comments