Direcția Generală de Pașapoarte reamintește tuturor cetățenilor interesați că pașaportul se poate reînnoi în următoarele situații:

– urmare a expirării termenului de valabilitate;
– înainte de expirare, în cazul în care este necesară o valabilitate mai mare pentru obţinerea vizelor sau în cazul în care se deplasează în state care solicită termen de valabilitate mai mare;
– în cazul în care intervin modificări ale datelor de identificare ale persoanei.

Solicitarea de preschimbare a paşaportului DUPĂ expirarea valabilităţii acestuia nu constituie contravenţie! Paşaportul se eliberează la solicitarea cetăţeanului. Cererile pot fi depuse inclusiv la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sau în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

În fața autorităților române și străine, pașaportul face dovada identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate. Pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, cartea de identitate aflată în termen de valabilitate constituie document de călătorie.
Pentru informatii privind actele necesare accesati www.pasapoarte.mai.gov.ro

Comments

comments