Diplomele obţinute de către absolvenţii de studii neautorizate până în 2011 vor fi recunoscute de către Ministerul Educaţiei.

Potrivit noului act normativ, absolvenţii care au fost înscrişi înainte de 2011 la programe neautorizate au dreptul să beneficieze de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor.

Astfel, vor fi recunoscute diplomele absolvenţilor care au susţinut examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, şi anume: examenele de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti; examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master; examen de susţinere publică a tezei de doctorat; examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare; examen de selecţie, care precedă examenul de licenţă, în cazul studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

De asemenea, vor fi recunoscute şi diplomele absolvenţilor înmatriculaţi la programe de studii autorizate sau acreditate organizate la forma de învăţământ ID şi care au parcurs, cu aprobare, doi ani de studii într-un singur an.

Noile reglementări stabilesc ca o astfel de diplomă, eliberată în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial.

Noul act normativ introduce totodată sancţiuni pentru universităţile care încalcă prevederile legale, începând cu anul universitar 2015 – 2016. Astfel, tot din actul normativ reiese că instituţiile de învăţământ superior care vor înmatricula studenţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată sau la programe de studii neutorizate vor primi amendă cu o valoare de zece ori mai mare decât taxa de şcolarizare încasată.

Acelaşi cuantum al amenzii este prevăzut pentru instituţiile care vor şcolariza studenţi la un program de studii neautorizat.

Cei mai mulţi absolvenţi de studii neautorizate provin de la Universitatea Spiru Haret, dar şi de la Universitatea din Bucureşti sau Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Comments

comments