presa1presa2Am adus în atenţia cititorilor argeşeni, prin articolele din ziarele argeşene de acum aproape 100 de ani, bucăţi din oglinda vremurilor de altădată, vremuri la care, de cele mai multe ori ne raportăm, ca într-un clişeu. Tot ce a fost „altădată”, nouă, celor care trăim astăzi, ne este dat ca exemplu, la fiecare pas. De cei care au trăit mai mult decât noi. Răsfoind sute de ziare, în încercarea unei analize de bun simţ a anilor de aur ai presei, am ajuns la o concluzie paradoxală: românii nu au viitor.
Pentru ei există doar prezent… eventual trecut. Frustrant este că toate incursiunile noastre în ziarele din trecut ne arată o societate şi o clasă politică identică celei contemporane, cu aceleaşi „standarde morale”. Nu s-a schimbat nimic. Aceeaşi lipsă de seriozitate, aceeaşi lipsă de organizare şi programare în viitor. Putem crede, cu toate argumentele, că necazurile românilor vin din faptul că nu proiectează în viitor nimic. Nimic.

„Sub administraţia actuală a judeţului nostru, nu s’a săpat o temelie, nu s’a aşezat o piatră, nu s’a construit o şosea”

Să vorbim despre Argeş, din nou. Iată nevoile judeţului, la 1930, în iunie, aşa cum le reflecta publicaţia „Argeşul”: „Să mai vorbim acum ceva despre nevoile judeţului Argeş? Ne dăm bine seama că vom stânjeni gândurile, care preocupă pe conducătorii lui… . D-l Armand Călinescu este şeful organizaţii naţional-ţărăniste din judeţul nostru. În această calitate – potrivit moravurilor, pe care le-a combătut cu multă asprime în opoziţie, dar pe care le practică cu şi mai multă stăruinţă, la putere.
D-sa este şi şeful suprem al administraţiilor şi instituţiilor publice din întreg cuprinsul judeţului.
Tot în această calitate, d-nul Armand Călinescu, a avut ca prim scop, să ocupe demnitatea de secretar general – a reuşit; are un al doilea scop, de a intra în Parlament, pentru ca prin talentul d- sale, să se consacre şi ca parlamentar – drumul şi l-a făcut şi reuşita este probabilă; în sfârşit, pentru încununarea primei etape a carierei sale politice, urmăreşte demnitatea de subsecretar de stat – nu avem niciun motiv, care să ne facă, să ne îndoim de posibilitatea d-sale de a avea şi acest succes… . Încercarea noastră de a vedea despre nevoile judeţului şi gospodăria lui rămâne zadarnică, fiindcă, cercetând activitatea administraţiei judeţene, nu sântem în posibilitatea de a găsi alte realizări şi alte proecte, decât de felul acelora pe care le-am arătat mai sus. Sub administraţia actuală a judeţului nostru, nu s’a săpat o temelie, nu s’a aşezat o piatră, nu s’a construit o şosea.
Dacă nu ar fi serbările naţionale, la care să participe cu fostul protocolar căpeteniile judeţului şi mai ales, dacă nu s’ar desfăşura această activitate stăruitoare de aranjare de situaţii şi avansări în grad, Argeşenii ar uita că judeţul lor are o administraţie. Nu are d-l Armand Călinescu gândul frumos, de a-şi lega numele de nicio lucrare mai de seamă în judeţ? Voeştem ca în urma sa, să nu rămână niciun semn? Cel puţin, pentru a-şi asigura un motiv de propagandă, într’o viitoare campanie electorală, tot trebue să facă ceva. Dar mai repede, cât mai este timp”. Qvat erat demonstrandum.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI