Digitalizare la SC Apă Canal 2000 SA – servicii la distanță și soluții inovative

Digitalizare la SC Apă Canal 2000 SA – servicii la distanță și soluții inovative. Operatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA Pitești implementează în prezent un proiect de digitalizare a activității, proiect ce urmărește consolidarea capacității de a asigura calitatea și accesul la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare printr-un sistem informatic integrat pentru gestionarea online și în timp real a tuturor categoriilor de documente.

Pentru a veni în sprijinul clienților/beneficiarilor, diverse documente (facturi, situații de plată, înștiințări, avize etc.) vor fi transmise și electronic (e-mail) prin grija compartimentelor funcționale în care se emit.

Pentru simplificarea circuitului documentelor de uz intern, transmiterea acestora se va face exclusiv în format electronic prin aplicația Maestro sau pe adresa de e-mail, iar listarea acestui tip de documente se va face numai de către compartimentele avizate legal, după aprobarea acestora prin semnătură electronică.

Prin implementarea digitalizării privită ca prioritate recentă, societatea Apă Canal 2000 SA Pitești urmărește să contribuie la creșterea eficienței, controlul mai bun asupra activității precum și reducerea timpilor de lucru, păstrând un echilibru între activitatea tradițională și cea online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here