DGASPC Argeş construieşte, pe fonduri europene, locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a obţinut finanţare din fonduri europene pentru două proiecte de înfiinţare a unor complexuri de locuinţe protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, iar alte două proiecte similare, se află încă în evaluare la ADR Sud Muntenia.

Joi, 13 decembrie 2018, vor fi semnate, la sediul direcţiei, primele două contracte: „Complex de 3 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Băbana, Satul Lupueni, Judeţul Argeş” şi „Complex de 4 locuinţe protejate şi centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de Jos judeţul Argeş”.

Toate au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi.

Obiectivul general ale proiectelor constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectelor sunt construirea şi dotarea unui număr de 3 locuinţe protejate în comuna Băbana pentru 24 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti (8 beneficiari/locuinţă), precum şi construirea şi dotarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos pentru 33 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţionala Tigveni.

Prin serviciile oferite în locuinţele protejate se ceează un mediu propice de îngrijire şi asistenţă, un mediu cât mai apropriat de cel de tip familial care să le permită să dobandească un nivel corespunzător de independenţă pentru integrare socială şi profesională.

Proiectul de la Băbana are o valoare totală de 4.8 milioane lei (cu TVA) din care finanţare nerambursabilă – 3.4 milioane lei şi contribuţie proprie – 1.41 milioane lei. Aceasta se împarte în: cofinanţarea la valoarea eligibilă – 70.669,48 lei (2%) şi cheltuieli neeligibile – 1.3 milioane lei;

La Tigveni, costul total este de 5.6 milioane lei, cu TVA, din care: valoare finanţare nerambursabilă – 4.1 milioane lei şi valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş – 1.5 miliaone lei din care: cofinanţarea la valoarea eligibilă: 83.958,59 lei (2%) şi cheltuieli neeligibile – 1.4 milioane lei.

Celelalte două complexuri vor fi la Ciofrângeni şi Tigveni, sat Bălileşti iar semnarea contractelor se va face, cel mai probabil, în ianuarie 2019.

Comments

comments