Deţinătorii de arme vor putea fi examinaţi psihologic oricând, la cererea autorităţilor

0
293

Persoanele care deţin arme letale şi neletale ce necesită autorizare vor fi obligate să se supună unui examen psihologic în orice moment, dacă autorităţile solicită acest lucru în baza unei constatări motivate.

Potrivit proiectului de act normativ, în cazul în care nu se vor prezenta la examinare, aceste persoane îşi vor pierde dreptul de a deţine arme. În prezent, această verificare este făcută doar înainte de obţinerea autorizării şi la momentul reînnoirii valabilităţii acesteia.

Proiectul a trecut recent de votul decisiv al deputaţilor şi acum aşteaptă să fie promulgat de preşedintele Klaus Iohannis. Astfel, persoanele care au arme letale şi neletale pentru care este necesară autorizarea vor fi obligate să se prezinte la un examen psihologic şi/sau medical la cererea poliţiştilor. Solicitările vor putea fi făcute atunci când se constată motivat că examinarea este necesară pentru menţinerea autorizării.

De asemenea, deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării vor fi obligaţi să se prezinte la examen atunci când medicii şi/sau psihologii recomandă expres acest lucru autorităţilor competente. Într-o astfel de situaţie, recomandarea va fi făcută dacă, în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente, se constată necesitatea examinării pentru menţinerea autorizării.

În prezent, persoanele care vor să deţină arme letale sau neletale trebuie să fie verificate din punct de vedere psihologic şi medical doar atunci când solicită autorizarea sau prelungirea valabilităţii acesteia.

Dacă persoanele cărora li s-a solicitat să se prezinte la examinarea psihologică şi/sau medicală nu vor face acest lucru în cel mult 30 de zile, acestea îşi vor pierde dreptul de a deţine arme. Totodată, de reţinut este că dreptul de a deţine arme va fi suspendat atunci când se constată că este necesară o examinare urgentă pentru menţinerea autorizaţiei.

Unităţile psihologice certificate şi unităţile medicale autorizate vor fi obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale, conform documentului aflat la promulgare. Acestea vor trebui să transmită poliţiei, în maximum cinci zile, rezultatul examinărilor, atunci când se emit recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine.

Permisul de armă va avea în continuare o valabilitate de cinci ani, dar la calcularea acestui termen nu va mai fi exceptată perioada de suspendare.

Valabilitatea va putea fi prelungită cu încă cinci ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru deţinerea armelor letale şi neletale. Totuşi, pentru păstrarea permisului, nu va mai fi necesar ca arma să aibă efectuată inspecţia tehnică periodică, dar deţinătorul va trebui să dovedească faptul că a făcut anual o şedinţă de tragere într-un poligon autorizat (exceptând vânătorii).

Nu doar pentru armele letale va fi necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată, ci şi pentru armele neletale. În această situaţie, dovada efectuării cursului se va face cu ocazia primei prelungiri a valabilităţii permisului de armă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here