draghiciÎn urmă cu două săptămâni am reușit să obțin votul final al Parlamentului pentru Legea de modificare şi completare a art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Adoptarea proiectului care prevede ca persoanele cu handicap ireversibil să fie excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege, pune capăt unui lung șir de momente dureroase pe care persoanele cu dizabilități și familiile lor le-au îndurat de-a lungul anilor. Conform statisticilor, numai în anul 2013, au fost chemate pentru reevaluare  7.448 de persoane care aveau un termen permanent al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
La scurt timp după adoptarea legii, adoptare pe care personal o consider un succes (fiind al șaptelea parlamentar din 1990 până acum care reușește să promoveze de unul singur o lege), am constatat cu uimire declanșarea unei adevărate campanii de ducere în derizoriu a respectivei legi. Uimirea mea a fost cu atât mai mare cu cât atacul asupra legii a a venit de la o persoană care în mod normal ar trebui să reprezinte interesele persoanelor cu dizabilități. Este vorba despre domnul Adrian Popescu, președintele executiv al filialei  argeșene a  Asociației de sprijin a copiilor handicapați fizic din România. Ceea ce este și mai de neînțeles este faptul că respectivul domn și-a lansat atacurile prin intermediul unui mijloc media cunoscut drept un apărător și un susținător al persoanelor cu dizabilități.  Dând dovadă de un amatorism și o ignoranță la care nu m-aș fi așteptat din partea sa, domnul Popescu a încercat cu înverșunare, în cadrul unei emisiuni, să ducă în derizoriu legea pe care am inițiat-o și am promovat-o, lege pe care domnia sa a recunoscut cinstit că nici măcar nu a citit-o. În aceste condiții, încercând din răsputeri să desfințați o lege care are ca beneficiari direcți peste 460.000 de oameni cu dizabilități, lege pe care, repet, nici măcar nu ați citit-o dar despre care știți că nu este bună, vă întreb și mă întreb: ale cui interese le serviți dumneavoastră domnule Popescu? Ale celor pentru care susțineți că luptați sau ale celor care sunt foarte supărați că, prin aprobarea legii, au rămas fără câteva sute de mii de clienți? Sunteți prietenul și apărătorul persoanelor cu dizabilități sau al membrilor comisiilor de reevaluare, comisii din care am înțeles că mai faceți și dumneavoastră parte uneori?
De asemenea, aș fi apreciat foarte mult dacă respectivul mijloc media prin intermediul căruia s-a încercat ducerea în derizoriu a legii ar fi organizat o dezbatere în timpul discutării respectivului proiect și nu după aprobarea lui. În ceea ce privește proaspăt adoptata lege pe care dumneavoastră o criticați cu spor deși nu ați citit-o domnule Popescu, am să citez în cadrul acestei declarații din analiza și concluziile avocatului poporului referitor la legislația în domeniu, analiză care, alături de sesizările pe care le-am primit la cabinetele mele parlamentare, a stat la baza proiectului de lege pe care l-am inițiat și promovat:
„Existenţa unor sincope în funcţionarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, generatoare de probleme, are drept cauză disfuncţionalităţi nu numai de natură administrativă, ci si legislativă, fie că este vorba despre dispoziţii legale neclare, lacune legislative ori neconcordanţe între acte normative ori necorelări terminologice. Constatările noastre au evidenţiat următoarele aspecte:
Art. 59 alin.1 lit. c) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează obligaţiile persoanelor cu handicap, prevede că acestea trebuie să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap, deşi art. 87 alin.1¹ din același act normativ stabilește că pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale și/sau structural-anatomice într-un stadiu reversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.
Apreciem că formula redacţională a art. 59 alin.1 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, generează interpretări arbitrare, deoarece legiuitorul nu a stabilit în mod clar și fără echivoc condiţiile si împrejurările în care se face reevaluarea persoanelor cu handicap ireversibil, creând astfel o aparentă contradicţie cu prevederile art. 87 alin.1¹ din lege, precum și premisele unor posibile practici defectuoase din partea autorităţilor competente să aplice această dispoziţie legală. În acest context, apreciem că aparenta contradicţie si practicile administrative defectuoase la care ne-am referit ar putea fi evitate prin introducerea unei precizări privind condiţiile și împrejurările care determină reevaluarea persoanelor cu handicap ireversibil". Aș dori să mai adaug faptul că proiectul de lege a fost adoptat cu 336 voturi pentru și o abținere.
Deputat PSD Mircea Gheorghe Drăghici, Chestor al Camerei Deputaților

Comments

comments

DISTRIBUIȚI