Frumuseţile naturale, arta şi tradiţiile, cultura, bisericile, mănăstirile sau curţile domneşti  situate în zona de nord a judeţului Argeş sunt motivele pentru care respectiva zonă este una dintre cele mai apreciate şi căutate din ţară şi aici se înregistrează un aflux semnificativ de turişti români şi străini.

 
Dincolo de beneficiile aduse de turismul înfloritor, respectiva activitate are însă şi un impact negativ, în principal asupra mediului înconjurător.

Zona de nord a judeţului este atrăgătoare şi pentru turism montan şi activităţi de picnic, însă există o tendinţă a turiştilor  de a desfăşura în mod inadecvat aceste activităţi. Distrugerea faunei şi florei, poluarea unor zone naturale, aprinderea focului în zonele neamenajate dar şi gunoaiele lăsate în urmă de iubitorii de natură indiferenţi chiar la protejarea naturii sunt probleme pe care se chinuie să le rezolve alţii!

Printre ei, ADI Servsal Argeş, asociaţia responsabilă de managementul deşeurilor, ONG-urile de mediu din judeţ care derulează programe de educaţie ecologică şi ecologizarea zonelor afectate, dar şi jandarmeria Argeş, prin cele două posturi de jandarmerie montană de la Arefu şi Rucăr, care trebuie să „stea de pază” pentru ca turiştii să nu încalce legea.  

La momentul actual, în judeţ, pe cel mai frecventat traseu (Curtea de Argeş – Arefu – Cetatea Poenari – Vidraru – Transfăgărăşan – Cota 2000) de pe D.N. 7C,  există doar 3 locuri special amenajate pentru activităţile recreative în aer liber şi picnic: la km 57 (Arefu) şi la km 109 (în apropierea Cabanei Capra), ambele gestionate de administraţia locală Arefu şi o altă locaţie administrată în regim privat la km 104, lângă cabana Conacul Ursului.

Practic, realizarea de picnicuri şi petreceri la iarbă verde, atât timp cât acestea presupun aprinderea focului în locuri nepermise, folosirea de ustensile de bucătărie şi producerea de deşeuri, sunt sancţionabile.

Potrivit dl. maior Cristache Toculeţ, reprezentantul Compartimentului de Comunicare al instituţiei, de la intrarea în vigoare a Legii picnicului, Legea nr. 54/2012, şi până în prezent, Jandarmeria Argeş, prin jandarmii montani din cadrul posturilor montane Arefu şi Rucăr, au aplicat 195 de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale, din care 113 amenzi  şi 82 de avertismente. Acestea au sancţionat fapte precum desfăşurarea activităţilor de picnic în afara zonelor special amenajate şi/sau a zonelor indicate, aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele special amenajate, spălarea obiectelor care au deservit activităţilor de picnic în albia râului, aprinderea focului în alte locuri decât cele indicate,  lăsarea locului în care au desfăşurat activitatea de picnic necurăţat şi alterat.  

Jandarmeria nu a are însă drept scop principal amendarea turiştilor, ci doar avertizarea acestora  în privinţa faptelor care constituie contravenţii, printre acţiunile desfăşurate în în principalele zone turistice pe perioada week-end-urilor şi a minivacanţelor se numără acţiuni în comun cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş, pentru ecologizare anumitor zone, cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Argeş vizând atât prevenirea cât şi combaterea acţiunilor care aduc atingere mediului înconjurător dar şi cu Serviciul Public Salvamont pentru verificarea stării traseelor şi marcajelor turistice, îndrumarea turiştilor cu privire la starea traseelor montane, evoluţia stării meteorologice, avertizarea turiştilor cu privire la aprinderea focurilor în apropierea zonelor împădurite, colectarea deşeurilor, etc. Multiplicarea mesajului instituţional privind protecţia mediului prin acţiuni de plantare a arborilor şi participarea la acţiuni de ecologizare au fost realizate împreună cu reprezentanţii Grupului pentru Educație și Ecologie Argeș. De asemenea, au fost organizate şi desfăşurate, în comun cu reprezentanţi ai Ocoalelor Silvice şi Fundația Conservation Carpathia, acţiuni vizând protecţia fondului silvic, cinegetic şi piscicol.

Iată şi amenzile prevăzute pentru încălcarea prevederilor Legii picnicului

AMENDĂ de la 100 lei – 500 lei – pentru distrugerea, modificarea ori degradarea panourilor informative, marcajelor, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor sau oricăror alte amenajări aflate în perimetrul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi zonelor indicate pentru amenzile de picnic; nedepunerea selectivă a deşeurilor de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă.

AMENDĂ de la 200 lei – 2.000 lei – pentru aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele special amenajate.

AMENDĂ de la 2.000 lei – 5.000 lei – pentru aprinderea focului în alte spaţii decât în locurile special amenajate şi nesupravegherea acestuia în permanenţă.

AMENDĂ de la 100 lei – 200 lei – pentru nerespectarea orarului de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective; parcarea autovehiculelor în alte zone decât cele special amenajate în acest scop; folosirea pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice a altor locuri decât cele special amenajate; folosirea produselor de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 metri faţă de cursurile de apă; spălarea obiectelor care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic; împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise.

AMENDĂ de la 200 lei – 400 lei – pentru hrănirea animalelor sălbatice; îndepărtarea, rănirea ori distrugerea plantelor, animalelor, rocilor sau oricăror alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit; postarea de semne şi mesaje; nepăstrarea liniştii şi deranjarea comunităţilor locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori.

AMENDĂ de la 300 lei – 3.000 lei – pentru lăsarea locului în care au desfăşurat activitatea de picnic murdar şi alterat; aruncarea de ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate; nerespectarea ordinii publice şi bunelor moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

AMENDĂ de la 1.000 lei – 3.000 lei – pentru desfăşurarea de activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.

Principalele trasee turistice din Argeş

Curtea de Argeş – Arefu – Cetatea Poenari – Barajul Vidraru – Transfăgărăşan – Cota 2000 – limită cu judeţul Sibiu – Bâlea Lac / Trasee montane şi lacurile glaciare din masivul Făgăraş

Curtea de Argeş – Brăduleţ – Staţiunea Brădet – Poienile Vâlsanului

Valea Brăteiaului  – Albeştii de Muscel

Câmpulung – Lereşti – Voina / Trasee montane în Munţii Iezer – Păpuşa

Câmpulung – Valea Mare-Pravăţ – Dragoslavele – Rucăr – Dâmbovicioara – Cabana Brusturet / Interesul turistic pentru  masivul Piatra Craiului și porţiunea aferentă judeţului nostru din masivul Leaota

Comments

comments