Un aspect important adus de noul Cod Fiscal este ridicarea plafonului de deductibilitate acordat pentru asigurările private de sănătate, de la 250 euro, la 400 euro pe an/persoană.

Facilitatea fiscală a fost extinsă și pentru primele plătite individual, nu doar pentru cele susținute de către angajator. Astfel, deductibilitățile pentru asigurările private de sănătate pot ajunge la un nivel cumulat (angajat și angajator) de 800 de euro pe an/persoană.

Efectele pozitive ale dezvoltării implicite a segmentului asigurărilor private de sănătate vor fi multiple: cheltuielile acoperite de polița de sănătate vor fi suportate de asigurător, degrevând astfel sistemul național de asigurări de sănătate. Pe de altă parte, vor fi stimulate investițiile în sectorul de sănătate din România, contribuind la dezvoltarea calitativă a serviciilor și, totodată, la retenția în sistemul național a medicilor români.

UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România, care militează de mai mulți ani pentru creșterea plafonului de deductibilitate atât pentru asigurările private de sănătate, cât și pentru cele de viață, a avut un dialog permanent cu autoritățile de resort în susținerea obiectivelor propuse. O bună parte din discuțiile și consultările constructive purtate, în principal, cu Ministerul Finanțelor Publice au avut la bază un studiu demarat de UNSAR. Acesta cuprinde o analiză și recomandări pentru dezvoltarea pieței precum și o proiecție a impactului bugetar ca urmare a aplicării măsurilor propuse.

Un rol extrem de important în lărgirea facilităților fiscale pentru asigurările private de sănătate incluse în noul Cod Fiscal a avut-o și dialogul cu Ministerul Sănătății, care a înțeles beneficiile pe care le pot aduce asigurările private de sănătate pentru sistemul sanitar românesc și a susținut măsurile de stimulare fiscală. Fireste, această măsură reprezintă un prim pas către impulsionarea dezvoltării pieței asigurărilor private de sănătate. Însă, numai printr-o reașezare a sistemului sanitar, prin crearea cadrului legislativ specific asigurărilor private de sănătate și prin creșterea gradului de informare a cetățenilor se va realiza adevăratul potențial al asigurarilor private de sănătate.

Comments

comments