S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. aduce la cunoștința tuturor consumatorilor săi că în conformitate cu prevederile pct. 67 din Legea 225/2016 privind modificarea Legii 51/2006 a serviciilor de utilități publice, începând cu 23 noiembrie 2016 facturile fiscale emise de furnizorii de energie termică în sistem centralizat constitue TITLURI EXECUTORII.

În acest sens, informăm toți consumatorii că în condițiile în care nu își vor achita factura de energie termică în termenele specificate de lege (15 zile CALENDARISTICE termen scadent la care se adaugă un termen de grație de 30 de zile calendaristice), S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va lua măsura EXECUTĂRII SILITE cu toate consecințele ce decurg din aceasta.

“Pentru a evita luarea unor astfel de măsuri, societatea invită pe acestă cale pe toți consumatorii săi să-și achite în termenele scadente obligațiile de plată față de furnizorul de energie termică. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare !” este mesajul conducerii Termo Calor Confort.

Comments

comments