Curiozităţi statistice ale Argeşului. Ştiaţi că… suprafaţa fondului funciar, în anul 2016, era de 682.631 hectare?

Curiozităţi statistice ale Argeşului. Ştiaţi că …

Suprafaţa fondului funciar în anul 2016 era de 682.631 ha, din care:

– agricolă 342.347 ha;

– arabilă 173.906 ha;

– păşuni 97.822 ha;

– fâneţe 49.076 ha;

– vii şi pepiniere viticole 974 ha;

– livezi şi pepiniere pomicole 20.569 ha;

– terenuri neagricole 340.284;

– păduri şi altă vegetaţie forestieră 284.501 ha;

– ocupată cu ape, bălţi 9.414 ha;

– ocupată cu construcţii 224.840 ha;

– căi de comunicaţii şi căi ferate 10.539 ha;

– terenuri degradate şi neproductive 10.990 ha?

În anul 2016 suprafața pădurilor era de 272.000 ha din care păduri de rășinoase 84.300 mii ha și 187.700 ha foioase?

În anul 2016 au avut loc regenerări artificiale pe 232 ha, din care 198 ha cu rășinoase și 34 ha cu foioase?

Sursa: Direcția Județană de Statistică Argeș

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here