Astăzi se împlinesc 155 de ani de la Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859. Unirea de la 1 decembrie 1918 şi Marea Unire a lui Cuza reprezintă repere importante în istoria României, momente de răscruce la care, într-un fel sau altul au contribuit întreaga suflare românească.

Peste ani, acestea au devenit prilej de celebrare a curajului înaintaşilor şi a jertfelor depuse pentru atingerea acestor idealuri. Şi argeşenii au contribuit, în felul lor, la aceste sărbători, cinstind cum se cuvine aceste mari evenimente: cu tricolorul pe braţ, drapele arborate pe case şi donaţii pentru continuarea unor acţiuni sociale şi umanitare, dar şi cu petreceri şi bucurie. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale are în păstrare mai multe documente referitoare la felul cum s-a sărbătorit în Piteşti Marea Unire, dar şi cum înţelegeau, la acea vreme, autorităţile locale, să celebreze momentele importante ale istoriei românilor, precum Unirea lui Cuza. La Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, în dosarul Prefecturii Argeş, se mai regăsesc multe alte documente, datate doar 2 ani mai târziu, despre cum era stabilit programul şi modul de desfăşurare a celebrării zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii. Decizia i-a aparţinut ministrului de Interne de la acea vreme, dr. Nicolae Lupu, din Guvernul Alexandru Vaida Voievod şi a fost comunicată printr-o telegramă trimisă către Prefectura Judeţului Argeş. „Pentru sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, stil nou 6 februarie, Guvernul a stabilit următorul program. În toate oraşele şi satele din întreaga Românie, steaguri naţionale vor fi arborate pe clădiri  publice şi casele particulare. Cafenelele şi toate localităţile publice vor fi închise de la orele 9-12 şi de la 14-17. La orele 9 se vor oficia tedeum-uri în toate bisericile. Vor asista profesorii şi elevii tuturor şcolilor împreună cu părinţii lor purtând cu toţii la butonieră sau braţul drept tricolorul nostru. La orele 10 se vor ţine de către directorii şcolilor respective sau de către profesorii delegaţi în acest scop conferinţe asupra însemnătăţii zilei de 24 ianuarie ca zi a unirii principatelor şi a unirii tuturor românilor. La orele 14 vor avea loc conferinţe asupra însemnătăţii zilei în localuri publice administrative sau culturale ţinute de prezidenţii secţiunilor Ligii Culturale sau  de preşedinţii altor societăţi naţionale. În lipsa acestora, autorităţile locale vor desemna pe conferenţiari. De la orele 16-17 muzica va cânta în pieţe publice cântece naţionale şi se va juca hora unirii“. Semnat, Ministru de Interne, Dinescu

Prefectul de Argeş cerea purtarea tricolorului, la butonieră sau pe braţ

La rândul său, prefectul de Argeş a trimis o circulară prin care i-a înştiinţat pe toţi cei obligaţi să organizeze sărbătoarea, ce au de făcut. „Comemorarea Unirii Principatelor şi a Unirii tuturor românilor se va sărbători în acest an în ziua de 24 ianuarie (6 februarie stil nou) cu o deosebită solemnitate cum şi printr-un tedeum ce se va oficia la ora 11 AM în Catedrala Sf. Gheorghe din localitate la care vă rugăm să binevoiţi a lua parte şi dv. împreună cu întreg personalul dependinte. Programul zilei: La ora 9 AM elevii Şcolii Normale de Băieţi din localitate vor da o serbare în localul şcolii, iar elevii şcolilor primare din Piteşti o serbare în localul Şcolii Primare de Băieţi nr. 2. La ora 11 AM, tedeum la Catedrala Sf. Gheorghe  la care vor asista profesorii şi elevii tuturor şcolilor din oraş împreună cu părinţii lor purtând cu toţii la butonieră sau braţul drept tricolorul naţional. La ora 16 serbare şcolară dată în localul Teatrului Comunal de elevii şi elevele Liceului I.C. Brătianu şi Şcoala Profesională“. Prefect, căpitan Racoviţă, Director, N. Tâmpeanu

Biserica strângea bani pentru cauzele nobile

Nu numai administraţia publică se implica pentru ca evenimentul să fie cinstit aşa cum se cuvine, ci şi Biserica. Pe 25 ianuarie 1920, arhiereului Vartolomeu Băcăoanul trimitea şi el o circulară către protoiereii, preoţii, prefecţi şi primari din Eparhia Argeşului referitoare la sărbătorirea Zilei Unirii.
„Către Prea Cucernicii Protoierei şi Preoţi şi către Iubiţii noştri întru Hristos Domnii Prefecţi şi Primari din Eparhia Argeşului. Har Vouă fraţilor şi îmbelşugată milă de la Domnul Hristos, Iubitorul de oameni.
La 24 ianuarie stil vechi, Autorităţile şi Poporul României Mari au hotărât să se sărbătorească de către toată suflarea ţării noastre întregite „Sfânta Unire” a tuturor provinciilor româneşti, sub o singură Coroană şi într-o Patrie comună.
Pentru sufletul şi istoria noastră o astfel de sărbătoare este un fapt nou şi atât de măreţ ca şi însăşi măreţia idealului şi a destinului românesc pe care le întrupează.
Vom întâmpina deci această zi măreaţă cu toată înălţimea morală de care sufletele noastre pot să se arate în stare şi o vom cinsti cu rugăciuni multe şi înflăcărate de mulţumire sfântă de la toate Altarele României întregite.
Dar rugăciunile, cântările şi cuvântările noastre  oricât ar fi de sfinte n-au să fie îndeajuns pentru sărbătorirea aceasta în care prăznuim reînvierea şi Paştele române pentru că toate aceste gingaşe scăpărări ale inimii noastre se desprind şi se înalţă peste suflete cu atâta uşurinţă, încât nu imprimă în ele decât urme de o clipă. Nu prin puterea lor prin urmare, sufletele noastre nu-şi vor adânci în plinul fiinţei lor întreaga însemnătate şi măreţie a sfintei noastre Uniri.
Pentru o astfel de adâncire, socotim că ar fi mai nimerit să ne desprindem în plus la sărbătorirea aceasta, ca şi la prea slăvitele Paşti Creştineşti şi cu jertfe în natură, adică cu dărnicia în bani, prin care toţi Românii valizi să-şi întindă o mână de sprijin şi de întărire spre fraţii lor în neputinţă şi înspre operele de binefacere şi de educaţie umanitară ale neamului nostru.  „Unde este comoară voastră, acolo va fi şi inima voastră” a zis Mântuitorul Hristos şi adevărul acesta este veşnic ca şi el pentru că paraua noastră însemnând pentru noi un fel de garantare a traiului de mâine ne este foarte preţioasă şi face să ne fie scumpe şi foarte dragi şi însăşi lucrurile pentru care o dăm.
Sărbătorită şi prin astfel de jertfe deci, sfânta noastră unire, în afară de însemnătatea ei politică şi naţională va căpăta şi un înţeles  moral de o deosebită valoare socială, în sensul solidarizării prin jertfe a Românilor valizi cu fraţii lor neputincioşi şi cu interesele educative ale Patriei şi ale Neamului lor. Mai mult -, sub forma aceasta creştinească, ziua Unirii noastre se va putea sărbători şi de către ceilalţi fraţi ai noştri pentru ţinuturile lor, câţi din multă durere a sufletelor noastre au mai rămas încă în afară de hotarele Coronei şi ale Patriei noastre azi.
Hotărâm deci pentru Clerul Ortodox al Eparhiei de Argeş şi rugăm cu toată creştineasca stăruinţă pe Domnii Prefecţi şi Primari din această Eparhie să binevoiască să dea mână de ajutor la facerea unei chete de ofrande în bani, în toate Parohiile acestei Eparhii. Prea Cucernicii Preoţi vor îngriji să formeze pentru această zi Comitetele arătate prin Ordin circular, în Parohiile lor,  preferând pentru strângerea ofrandelor de la Popor, mai mult Domnişoarele şi Doamnele de bună voinţă, care prin firea şi sufletul lor sunt mai bine înzestrate de Dumnezeu pentru astfel de opere decât bărbaţii. Comitetele vor mărgini, în astfel de cazuri, numai la încuirea, pecetluirea şi verificarea cutiilor de chetă şi la înaintarea cu procese verbale la reşedinţa noastră a sumelor adunate. Se vor lua măsuri însă pentru ferirea de orice atingere de-a dreptul în timpul chetării cu casele atinse de boale molipsitoare. 
Prea cucernicii Preoţi vor sluji în această zi sf. Liturghie mai înainte de Tedeumul rânduit de autorităţile civile, vor pomeni la ieşirea cu sfintele Daruri pe toţi vitejii din satul lor căzuţi în războaiele din 1877, 1913 şi acesta din urmă şi vor cuvânta către Popor ce le va spune credinţa şi inima lor românească pentru o astfel de zi.
Sumele adunate se vor împărţi de noi, în asistenţa Domnilor Prefecţi din Eparhie în trei părţi egale cu destinaţia pentru societatea Mormintele Eroilor a Tuberculoşilor îngrijiţi de Maiestatea Sa Regina Maria şi a orfelinatului „Episcopul Calist Ialomiţeanu” din Curtea de Argeş care e încă în lucru şi deci în ajunul inaugurării.
Nădăjduiesc în zelul şi în spiritul de jertfă al organelor de conducere şi al înţeleptului şi darnicului nostru popor, eu însumi făcând cu ajutorul lui Dumnezeu şi al sfintei Fecioare începutul acestei chete cu neînsemnata sumă de 1000 lei.
Binecuvântarea Marelui Dumnezeu a toată dreptatea şi înţelepciunea şi dragostea nesfârşită a Marelui şi Veşnicului Arhiereu Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, să fie cu blândul şi mult încercatul nostru Popor în vecii vecilor. Amin“.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI