În timpul sezonului rece, persoanele singure şi familiile cu venituri mici au posibilitatea de a beneficia de ajutoare de stat pentru încălzirea locuinţei.

Pentru a obţine aceste ajutoare, consumatorii vulnerabili trebuie să se adreseze primăriilor până pe 15 octombrie.

Autoritatile locale acceptă cereri şi după această dată, însă, în funcţie de data depunerii, ajutoarele nu sunt acordate pentru întregul sezon rece. Astfel, cererea poate fi depusă oricând, în intervalul 1 noiembrie – 31 martie, până la data de 20 a fiecărei luni.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă doar pentru principalul sistem de încălzire folosit la domiciliu/reşedinţă, pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Pentru obţinerea ajutorului pentru energie termică, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la 786 de lei în cazul familiilor şi 1082 de lei în cazul persoanei singure. În cazul ajutorului pentru gaze naturale, a celui pentru energie electrică şi a celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuie să fie de cel mult 615 lei.

Persoanele care deţin anumite bunuri nu pot primi ajutoare de încălzire. Acestea sunt:

– bunuri imobile: cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti; terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;
– bunuri mobile aflate in stare de functionare: autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de zece ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile;
mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de zece ani;
– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze; salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”;
– utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
– utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
– depozite bancare: depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei;
– terenuri/animale si/sau paduri:
– suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Comments

comments