Pentru luna în curs, Casa de Asigurări de Sănătate nu a mai alocat bani cabinetelor stomatologice în vederea decontării unui anumit tip de servicii, stomatologice, de care beneficiau până acum copiii, bătrânii şi categoriile defavorizate. Asta înseamnă că toţi cei care au tratamente în curs de desfăşurare, dar şi programări la consultaţii vor fi nevoiţi să le plătească. Normele prevăzute în contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale pentru perioada 2013-2014 prevăd că pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară preventivă şi tratamentele de medicină dentară vor fi acordate cu decontarea totală de către CNAS pentru copiii cu vârste până în 18 ani şi pentru beneficiarii legilor speciale. Printre serviciile care ar trebui decontate de CNAS sunt: consultaţiile, tratamentul cariei simple, tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţi, extracţiile, montarea protezelor acrilice şi revizia acestora. Medicii dentişti susţin că România este ţara cu cele mai multe persoane care au carii dentare şi în care alocaţiile de la buget pentru stomatologi sunt cele mai scăzute, respectiv 0,4% din bugetul Sănătăţii. خn luna martie, bugetul alocat a scăzut la 30%, pentru ca în aprilie să devină zero.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI