Prin art.230 din Codul de procedură fiscală a fost reglementată o procedură specială de executare silită aplicabilă doar contribuabililor care, concomitent cu obligaţiile fiscale pe care le au de plătit statului, deţin şi creanţe asupra statului, concretizate în sume certe, lichide şi exigibile pe care le au de încasat de la instituţii sau autorităţi publice.

Pentru a asigura o bună implementare a acestei noi reguli, ANAF propune aprobarea unui ordin de procedură prin care contribuabilii care nu si-au putut încasa la timp creantele comerciale de la institutii sau autorităti ale statului vor fi protejati de măsurile de executare pe care tot statul, prin administratia fiscală, le putea lua asupra lor cu toate că neplata obligatiilor fiscale ale acestora era determinată tocmai de neîncasarea la termen a acestor creante de la alte institutii ale statului.

Noua procedură limitează practic aplicarea executării silite, în limita creantei pe care contribuabilul o are de încasat de la o institutie sau autoritate a statului, la poprirea pe care administratia fiscală o înfiintează la acea institutie sau autorităte publică debitoare în raport cu contribuabilul.

Astfel, rezultă că, în această situatie, fiscul suspendă celelalte măsuri de executare (poprirea conturilor bancare, sechestrarea bunurilor sau poprirea altor terti debitori ai contribuabilului) până la încasarea creantelor sale de la institutiile debitoare, asigurându-se astfel o echitate deplină în raportul fiscului cu contribuabilul.

*   *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “conf. Legii nr.52/2003” la următoarele adrese:

·        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Comments

comments