Consiliul Judeţean oferă burse sociale elevilor şi studenţilor care au o situaţie materială dificilă sau suferă de anumite boli

2,008 views

Până cel târziu pe 1 noiembrie, elevii şi studenţii cu rezultate bune la învăţătură şi o situaţie socială mai dificilă, ori suferinzi de anumite afecţiuni pot depune cereri pentru bursele de ajutor social oferite de Consiliul Judeţean Argeş.
Ca să fie eligibili pentru aceste burse, ei trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiţii. În primul rând, în familia lor, venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, să nu fie mai mare de 50 % din salariul minim pe economie (maximum 450 de lei). Familia să nu deţină terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi 40.000 mp în zonele montane. O altă categorie de elevi şi studenţi ce pot beneficia de aceste burse sunt orfanii şi bolnavii de TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular ori handicap locomotor. De asemenea, primesc bursă socială elevii din învăţământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate, pentru care nu se poate asigura masa în natură.
Pentru obţinerea bursei sociale, doritorii trebuie să depună un dosar cu acte la Consiliul Judeţean, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul instituţiei.
Sprijinul financiar oferit de Consiliu se poate şi sista, dacă elevul respectiv absentează nejustificat peste 20 de ore la diferite discipline de învăţământ sau a fost eliminat de la cursuri între 3 şi 5 zile, nu mai frecventează cursurile sau a fost exmatriculat ori, în cazul studenţilor, nu a promovat unul sau mai multe examene în sesiunea precedentă.
Bursele de ajutor social se acordă lunar în urma evaluării dosarelor, începând cu luna imediat următoare aprobării dosarului. Acestea pot fi revizuite periodic (trimestrial/semestrial), în funcţie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei sau de rezultatele şcolare/universitare ale beneficiarilor.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI