De luni, 5 octombrie, a început depunerea dosarelor pentru examenul de Grad principal: asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali

Și în acest an, în urma demersurilor OAMGMAMR, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali pot susține examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Pentru susținerea examenului de grad principal, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din județul Argeș își pot depune dosarul de înscriere în perioada 05-22.10.2015, la sediul filialei locale a OAMGMAMR.

La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: şcoală postliceală sanitară, liceu sanitar, colegiu medical universitar, facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificatul de absolvire;
c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servicii de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică care au acumulat o vechime de peste 5 ani în aceste servicii şi au obţinut un titlu de calificare în aceste specialităţi prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare;
d) au achitat suma de participare la examen.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

La înscriere, candidatul depune un dosar cu şină, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau, după caz, copie legalizată şi traducere legalizată a documentelor care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
f) adeverinţa de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenţii cursurilor de specializare prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. c);
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.