Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, va avea loc la sediul spitalului, strada Lascar Catargiu nr.38,  în perioada 07 mai 2021  – 25 iunie 2021, desfășurându-se în două etape:

-Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 10.06.2021, etapă eliminatorie;

– Etapa de susținere publică și evaluare a  proiectului de management , care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 22.06.2021.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Cunosc limba română, scris și vorbit,
  2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
  3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi  a unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
  4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  5. nu sunt condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  6. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, strada Lascar Catargiu nr.38, de luni pana vineri in intervalul orar 830 – 1530, până la data de  07 iunie 2021, ora 1530 . Mai multe detalii aici

Comments

comments