Comisia Europeană a anunţat că recomandă ridicarea monitorizării MCV în privinţa României

Comisia Europeană a stabilit ieri că România a îndeplinit angajamentele din Mecanismul de Cooperare și Verificare și a recomandat ridicarea acestei monitorizări. Instrumentul, asumat în comun de țara noastră și de Comisia Europeană, a fost instituit în 2007, la aderarea României la Uniunea Europeană, și a vizat facilitarea eforturilor de reformare a sistemului judiciar și intensificare a luptei împotriva corupției.

MCV a fixat obiective de referință în patru domenii: reformarea sistemului judiciar, integritatea, combaterea corupției la nivel înalt și prevenirea și combaterea corupției din sectorul public.

În raport, Comisia atrage totuși atenția că este important ca România să continue să lucreze pe deplin la transpunerea angajamentelor rămase menționate în raport în legi concrete și la implementarea lor în cadrul mecanismului privind statul de drept. Finalizarea acestor reforme importante este un jalon în cadrul Planului de redresare și reziliență al

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele CE: „Raportul concluzionează că România a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul MCV și toate obiectivele de referință vor fi închise. Comisia nu va mai monitoriza şi nu va mai raporta cu privire la România în cadrul MCV. Raportarea va fi consolidată în raportul anual al Comisiei privind statul de drept, la fel ca în cazul tuturor statelor membre.”

Raportul Comisiei Europene prezintă reformele făcute de România, între care legile justiției, adoptate recent, şi o nouă strategie pentru dezvoltarea sistemului judiciar. De asemenea, Comisia ia act de angajamentul României de a ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției și la alte aspecte mai generale, în eventualitatea în care ar fi necesare acțiuni suplimentare.

În ceea ce privește combaterea corupției, Parlamentul a îmbunătățit procedura de ridicare a imunității, iar instituțiile responsabile cu aplicarea normelor privind integritatea și conflictele de interese, precum și cu gestionarea și recuperarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, au funcționat în mod eficace – se mai arată în raportul Comisiei Europene.

Documentul mai precizează că România înregistrează progrese rapide în ceea ce privește revizuirea codurilor sale penale, precum și consolidarea cadrului său de integritate. Finalizarea acestor reforme importante reprezintă, de asemenea, jaloane în cadrul PNRR, iar executivul comunitar va continua să coopereze cu țara noastră în vederea realizării cu succes a acestora, în concordanță cu legislația Uniunii Europene și cu standardele internaționale anticorupție. Decizia finală va fi luată de Consiliu, din care fac parte statele membre, și de Parlamentul European. Ridicarea MCV este un obiectiv al autorităților de la București și pentru a înlesni aderarea la Spațiul Schengen de liberă circulație.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here