Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a elaborat și depus în data de 16 aprilie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu-Pitești și construcția Secțiunilor 1,4 și 5” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Potrivit CNAIR, obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți eficiența economică a transportului românesc prin îmbunătățirea timpului de deplasare dintre Sibiu și Pitești și, implicit, îmbunătățirea conectivității la nivel regional. Obiectivul coridorului este acela de a asigura accesul direct la Marea Neagră printr-un profil de autostradă unitar, precum și la alte țări europene prin conexiuni la frontieră.

Noua autostradă este prima care traversează Munții Carpați și va aduce oportunități semnificative de dezvoltare pentru comunitățile de la nord la sudul României.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
1. Construcția a 54,36 km de autostradă, 19 poduri, 10 pasaje superioare, 11 viaducte, 1 tunel, 1 parcare, 2 zone de servicii și 3 centre de întreținere;
2. Reducerea timpului de deplasare de la 172 de minute la 69 de minute, pentru autoturisme și de la 178 de minute la 85 de minute, pentru vehiculele grele.

Valoarea totală a proiectului este de 6.496.877.178,88 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-4.652.848.127,15 lei, 15% contribuția proprie-821.090.845,95 lei, restul de 1.022.938.205,78 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Conform CNAIR, durata proiectului este de 103 luni.

Comments

comments