Cinci accidente de muncă anchetate de ITM Argeş. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate privind lucrul la înălţime

0
283

În ultima perioadă ITM Argeş a cercetat două accidente de muncă mortale şi a avizat trei accidente cu incapacitate temporară de muncă, toate având drept cauză principală căderea de la înălţime.

Astfel, conducerea instituţiei consideră necesar să informeze angajaţii şi angajatorii asupra principalelor prevederi referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă puse la dispoziţie pentru lucrările temporare la înălţime.

Potrivit ITM Argeş, dacă lucrările temporare la înălţime nu pot să fie executate de o manieră sigură şi în condiţii ergonomice de pe o suprafaţă adecvată, trebuie să fie alese cele mai potrivite echipamente de muncă pentru a se menţine condiţii de muncă sigure. Cel mai sigur mijloc de acces la posturile de lucru temporare la înălţime trebuie să fie ales în funcţie de frecvenţa de circulaţie, de înălţimea la care trebuie să se ajungă şi de durata de utilizare. Această alegere trebuie făcută astfel încât să permită evacuarea în caz de pericol iminent.

Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care utilizarea altor echipamente de muncă mai sigure nu se justifică din cauza nivelului redus de risc,  din cauza duratei scurte de utilizare sau a caracteristicilor existente ale locului de muncă respectiv care nu se pot modifica de către angajator. Scările mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

Tehnicile de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor nu pot să fie utilizate decât în condiţiile în care lucrarea în cauză poate să fie executată de o manieră sigură şi în care utilizarea unui alt echipament de muncă mai sigur nu este justificată. Ţinându-se cont de evaluarea riscului şi în special în funcţie de durata lucrărilor şi de constrângerile de natură ergonomică, trebuie să fie prevăzut un scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare. Este obligatorie instalarea de dispozitive de protecţie împotriva căderilor care vor avea o structură corespunzătoare şi vor fi suficient de solide pentru a împiedica sau opri căderile de la înălţime şi pentru a preveni lovirea lucrătorilor.

Schelele trebuie să fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală şi trebuie controlate de către o persoană competentă înainte de utilizarea lor, la intervale periodice sau după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ, circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea.

În funcţie de complexitatea schelei alese va fi întocmit de către o persoană competentă, un plan de montare, de utilizare şi de demontare. Acest plan va avea forma unui plan general, completat cu elemente referitoare la detaliile specifice ale schelei în cauză care va cuprinde obligatoriu: măsuri privind securitatea în timpul montajului, al demontajului şi al modificării schelei în cauză; măsuri de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor; condiţiile în materie de sarcini admise.

Când executarea unei anumite lucrări necesită îndepărtarea temporară a unui dispozitiv de protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie să se ia măsuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate să fie efectuată fără adoptarea prealabilă a acestor măsuri.

Lucrările temporare la înălţime pot să fie efectuate numai atunci când condiţiile meteorologice nu periclitează securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare.
ITM Argeş va intensifica numărul de controale la societăţi din diferite domenii de activitate ce utilizează lucrul la înălţime.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here