Cel mai mare lot de aleşi locali inculpaţi într-un dosar penal. Constantin Nicolescu, deputatul Mircea Drăghici, 38 de primari şi viceprimari din Argeş, trimişi în judecată de DNA

„Premieră” în politica argeşeană. Aproape jumătate din aleşii judeţului, alături de fostul preşedinte al CJ Argeş, Constantin Nicolescu şi deputatul Mircea Drăghici au fost trimişi în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Pitești  au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
 
NICOLESCU CONSTANTIN (condamnat în altă cauză la pedeapsa închisorii) la data faptelor președinte al Consiliului Județean Argeș și președinte al organizației județene a unei formațiuni politice, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– folosire a influenței de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat, ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,
 – abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (34 acte materiale),
– instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (10 infracţiuni, din care 3 în formă continuată),

DRĂGHICI MIRCEA GHEORGHE, deputat în Parlamentul României, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (34 acte materiale),
– complicitate morală mijlocită  (în forma complicităţii la instigare) la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (10 infracţiuni, din care 3 în formă continuată),

OANĂ ONELA CARMEN, reprezentant al SC European Project Consulting SRL București, cu privire la săvârşirea a 13 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care una  săvârşită în formă continuată,

CATANĂ AIDA PETRONELA, reprezentant al SC European Project Consulting SRL București, cu privire la săvârşirea a 26 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care 14  săvârşite în formă continuată.

 În cauză, s-a mai dispus trimiterea în judecată a unui număr de 38 de inculpaţi care, la data faptelor erau primari și viceprimari de localităţi, după cum urmează:

CIORAN LUCIAN, primar al comunei Mozăceni, județul Argeș,
VOICU DUMITRU, primar al comunei Micești, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Micești a unei formațiuni politice,
TARBĂ SEVER, viceprimar al comunei Dragoslavele, județul Argeș,
TARBĂ MIHAI GHEORGHE, primar al comunei Dragoslavele, jud. Argeş,
SECĂREANU DUMITRU, primar al comunei Dâmbovicioara, județul Argeș,
ENE FLOREA, primar al comunei Moșoaia, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice, MARIN ION, primar al comunei Stoenești, județul Argeș și membru al formațiunii politice,
LUCA ION, viceprimar al comunei Stoeneşti, judeţul Argeş,
TUDOSE ELISAVETA, primar al comunei Coșești, județul Argeș și președintă a organizației teritoriale Coșești a unei formațiuni politice și consilier județean la data săvârșirii faptei,
IBRIC MARIAN, primar al comunei Leordeni, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
POPA ION, primar al comunei Stâlpeni, județul Argeș,
ŞTEFAN ION, primar al comunei Budeasa, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
MATEI GHEORGHE, primar al comunei Mihăești, județul Argeș,
PĂTRAŞCU GHEORGHE, primar al comunei Lunca Corbului, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice,
BĂDULESCU ION, primar al comunei Morărești, județul Argeș,
IATAGAN CONSTANTIN, primar al comunei Șuici, județul Argeș,
CRISTESCU ALEXANDRU – ADRIAN, primar al comunei Mălureni, județul Argeș,
ANDREI NICOLAE, viceprimar al comunei Mălureni, judeţul Argeş,
RIZEA  FLORIAN, primar al comunei Țițești, județul Argeș,
PUPĂZĂ – ROŞU SEVASTIAN, primar al comunei Stolnici, județul Argeș,
DINCUŢĂ DANIEL, primar al comunei Corbeni, județul Argeș,
CERNĂTESCU GHEORGHE, primar al comunei Cuca, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Cuca al unei formațiuni politice,

toţi cei sus menţionaţi cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale) UNGURENUŞ MIHAI, primar al comunei Corbi, județul Argeș,
LANGER NICOLAE, primar al comunei Sălătrucu, județul Argeș,
ŞERBAN NICULAE, primar al comunei Mărăcineni, judeţul  Argeş,
VIŞAN IONEL DRAGOŞ, primar al comunei Cotmeana, judeţul Argeş,
DOCHINOIU NICULAIE, primar al comunei Vedea, județul Argeș,
ŢUCĂ GHEORGHE, primar al comunei Cocu, județul Argeș,
CIOBANU MARCEL, primar al comunei Uda, județul Argeș,
IVAN VASILE  BEBE, primar al comunei Băbana, județul Argeș,
BEREVOIANU CORNELIU, primar al comunei Nucșoara, județul Argeș,
SIMION EMIL, primar al comunei Brăduleț, județul Argeș,
PEPENEL NICOLAE – CORNEL, primar al comunei Bughea de Sus, județul Argeș, 
BĂLĂŞOIU AUREL, primar al comunei Rociu, județul Argeș,
POŞTOACĂ DAMIAN – ION, primar al comunei Mioarele, judeţul Argeş, 
NICOLAE  RADU, primar al comunei Negrași, județul Argeș,
SMĂDU NICOLAE, primar al comunei Domnești, județul Argeș,
NICĂ VASILE, primar al comunei Valea Danului, jud. Argeş,

cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

CIOFLAN IULIAN, director executiv la Agenției de Implementare a Proiectelor Argeș, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

1. În cursul lunii iunie 2009, în contextul derulării procedurilor de desfăşurare a unui concurs de ocupare a unor funcţii de conducere la nivelul instanţelor, inculpatul Nicolescu Constantin, în calitate de președinte al Consiliului județean Argeș și totodată de președinte al organizației județene a unei formațiuni politice, şi-a folosit influenţa şi autoritatea conferite de funcţiile publice şi politice deţinute, în scopul de a ajuta un magistrat să ocupe o funcție de conducere într-o instanță, pe alte criterii decât cele ale competenței profesionale. În cele din urmă, candidatul susţinut de inculpat nu a obţinut nota necesară pentru ocuparea funcţiei respective.

2. În contextul în care, la nivel național, regional, județean s-au elaborat Planul Național de Dezvoltare Rurală, Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia, respectiv Programul Operațional Multianual al județului Argeș și era necesar ca și autoritățile locale să își planifice și să își stabilească obiectivele de dezvoltare a comunității locale pentru perioada 2007-2013, inculpatul Nicolescu Constantin, în baza înțelegerii cu inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe, a identificat și pus în aplicare un mecanism fraudulos prin care au fost încheiate contracte de servicii de consultanță și/ elaborare strategii de dezvoltare locală de autoritățile publice locale cu o anumită entitate – SC European Project Consulting SRL București – în care era interesat inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe, în scopul obținerii unor foloase necuvenite pentru entitatea respectivă și pentru acesta din urmă, cu consecința producerii unui prejudiciu în bugetul unităților administrativ teritoriale.
Acest lucru a fost posibil prin îndeplinirea necorespunzătoare, de către inculpatul Nicolescu Constantin, a atribuțiilor de serviciu derivate din funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș sau prin determinarea inculpaţilor, primari ai unor comune de pe raza județului Argeș, să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu circumscrise alocării fondurilor bănești pentru unitățile administrativ teritoriale respective și, respectiv, achizițiilor de servicii realizate de autoritatea publică locală.

Din actele de urmărire penală aflate la dosarul cauzei rezultă că marea majoritate a contractelor de prestări servicii au fost încheiate în condițiile în care comunitățile respective, în multe cazuri, nu au obținut niciun folos, contractele în cauză nefiind valorificate în vreun mod, iar în alte cazuri beneficiile au fost modice, nefiind pe măsura valorii contractelor și nejustificând sumele de bani plătite efectiv din bani publici către SC European Project Consulting SRL București (firmă a cărei reprezentanți aveau legături de interes personal și de grup cu inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe).

De asemenea, a mai rezultat faptul că acele contracte s-au încheiat şi derulat cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și a reglementărilor legale în materia achizițiilor publice, cu consecința prejudicierii bugetului localităţilor respective, în condițiile în care, prin strategiile de dezvoltare locală/studiile de fezabilitate privind dezvoltarea locală, nu au fost identificate nevoile reale ale comunității și nu au constituit un instrument concret de lucru în activitatea administrației publice locale.

Mai mult, obiectul contractelor de consultanţă constând în identificarea de linii de finanţare pentru care beneficiarul era eligibil, în legătură cu construirea căminelor culturale nu a fost executat și, în consecință, nu au fost realizate activităţi concrete care să sprijine dezvoltarea comunităţii locale.

S-a mai reținut și faptul că, în contextul încheierii și derulării în condițiile frauduloase mai sus arătate a contractelor de prestări servicii de către SC European Project Consulting SRL București cu instituții și autorități publice din județul Argeș, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a înființat SC European Project Consulting Management SRL Pitești, astfel încât, în mod facil și necuvenit, să fie obţinute foloase materiale, între cele două societăți fiind încheiat în acest scop un contract având ca obiect furnizarea consultanței.
În perioada 01.10.2007- 31.12.2008, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a deținut și funcția de director al acestei firme care era administrată de o rudă a acestuia.
De asemenea, în perioada 06.10.2008 – 20.10.2010, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe a avut calitatea de asociat unic al SC European Project Consulting Management SRL Pitești, în condițiile în care, în perioada de referință, începând cu luna decembrie 2008 a deținut funcția de deputat.
Obținerea necuvenită de foloase materiale de către SC European Project Consulting SRL București, SC European Project Consulting Management SRL Pitești și implicit de către asociații acestor societăți comerciale, a fost facilitată de îndeplinirea, în mod defectuos, a actelor de serviciu de către conducătorii instituțiilor și autorităților publice respective, cu consecința producerii de pagube materiale acestor entități.

În perioada respectivă, în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, s-a înfiinţat şi a funcţionat Agenţia de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a judeţului Argeş, care printre altele avea ca atribuţii şi pe cele referitoare la elaborarea studiilor şi proiectelor pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului şi unităţilor administrativ-teritorială, precum şi la identificarea şi promovarea nevoilor de finanţare, pentru localităţile din mediul rural, în vederea dezvoltării infrastructurii, conservării mediului şi promovării unei agriculturi moderne.
Cu toate acestea, la rândul său şi Agenţia de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a judeţului Argeş a încheiat un contract de prestări servicii cu SC European Project Consulting SRL București, cu încălcarea hotărârii de Consiliu Judeţean, efectuându-se în mod inutil şi nejustificat angajarea unor cheltuieli bugetare, în sumă de 39.865 lei, ce reprezintă o pagubă materială  creată instituţiei publice, dar şi un folos necuvenit obţinut de către firma respectivă.

Infracţiunile săvârşite de inculpaţi au determinat producerea unui prejudiciu în cuantum total de 944.110,92 lei reprezentând paguba adusă celor 35 unităţi administrativ teritoriale comunale, Consiliului Judeţean Argeş şi Agenţiei de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a judeţului Argeş (instituţie care la data săvârşirii faptelor se afla în subordinea Consiliului Judeţean Argeş), sumă ce reprezintă totodată și un folos material obţinut în mod necuvenit de SC European Project Consulting SRL Bucureşti.

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor: Cernătescu Gheorghe, Nică Vasile, Voicu Dumitru, Tarbă Sever, Tarbă  Mihai Gheorghe, Secăreanu Dumitru, Ene Florea, Marin Ion, Tudose Elisaveta,Ungurenuş Mihai, Ibric Marian, Popa Ion, Ştefan Ion, Matei Gheorghe, Pătraşcu Gheorghe, Bădulescu Ion, Langer Nicolae, Iatagan Constantin, Cristescu Alexandru – Adrian, Şerban Niculae, Vişan Ionel Dragoş, Rizea Florian, Pupăză Roşu Sevastian, Dincuţă Daniel, Cioran Lucian, Dochinoiu Niculaie, Ţucă Gheorghe, Ciobanu Marcel, Ivan Vasile Bebe, Berevoianu Corneliu, Simion Emil,Pepenel Nicolae – Cornel, Bălăşoiu Aurel, Poştoacă Damian Ion, Nicolae Radu, Cioflan Iulian şi Smădu Nicolae.

Menţionăm că, la data de 05.02.2015, Curtea de Apel București  l-a condamnat definitiv pe inculpatul NICOLESCU CONSTANTIN la o pedeapsă de 7 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunilor de: folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept, de fonduri europene și luare de mită.

 Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casație și Justiție, cu propunere de menţinere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații şi din partea Serviciului Judeţean Anticorupţie Argeş.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here