Potrivit unor noi reguli stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), persoanele care vor să devină preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare trebuie să susţină un examen, dacă n-au mai îndeplinit această funcţie înainte de 27 iulie 2015.

 

Cei care au mai fost preşedinţi până la această dată au nevoie doar de un aviz favorabil. Practic, promovarea examenului sau obţinerea avizului favorabil echivalează cu admiterea în Corpul experţilor electorali. Corpul experţilor electorali este format, conform prevederilor hotărârii, din persoanele care pot să devină preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi din străinătate sau locţiitori ai acestora.

Pentru a deveni expert electoral, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: să aibă cetăţenie română; să cunoască limba română (scris şi vorbit);
să aibă drept de vot; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
să nu facă parte dintr-un partid politic; să fi absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu (în prezent, acesta este de 11 clase); să nu fie urmăriţi penal, trimişi în judecată penală sau condamnaţi penal.

Totodată, aceştia trebuie să promoveze un examen, dacă nu au mai îndeplinit funcţia de preşedinte de birou electoral/locţiitor al acestuia sau să obţină un aviz favorabil de la AEP,  dacă au mai îndeplinit funcţia respectivă înainte de 27 iulie 2015. Astfel, cu cel puţin 45 de zile înainte de data alegerilor, candidaţii trebuie să depună o cerere scrisă sau în format electronic la primari/prefecţi sau la AEP.

Examenul poate fi, potrivit hotărârii AEP, scris sau în sistem online, cu o durată de 30 de minute. Acesta constă într-un test-grilă cu 15 întrebări, cu trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Lucrările sunt corectate imediat după predare, în prezenţa candidaţilor, iar pentru promovare sunt necesare cel puţin zece răspunsuri corecte.

Cei care vor susţine online examenul (aceste prevederi se vor aplica de la 1 ianuarie) se vor identifica într-o aplicaţie a AEP în baza adresei de internet, a numelui de utilizator şi a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere. Rezultatul va fi comunicat imediat şi în această situaţie.

Comments

comments