Ce înseamnă cuvântul “Agheasma” (Aiasma)? Cuvântul este grecesc (aghios) şi înseamnă Sfinţire.

La noi, prin agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba pentru Sfinţirea ei.

După importanța și modul ei de întrebuințare, Agheasma este de două feluri: mică și mare.

Agheasma mică se săvârșește de preot în tot timpul anului, cu scopul sfințirii oamenilor, caselor, pământului și a întregii zidiri. Sfințirea agheasmei mici se mai numește și sfeștanie și se poate face și în casele oamenilor. Dimineața, pe nemâncate, se ia anafora (anafura, pâinea rămasă de la prescură și sfințită în altar) și apoi agheasma mică.

Agheasma mare se săvârșește de arhiereu sau preot, și numai într-un cadru festiv: la biserică, lângă o apă curgătoare, un lac, sau pe malul mării și numai de Bobotează (6 ianuarie) sau în Ajunul ei. Ea coincide cu ziua în care Iisus a fost botezat de Ioan, ocazie cu care a sfințit toate apele pământului și, prin ele, ca printr-un sistem sanguin, toată Natura.

Rugăciunea de sfințire a Agheasmei Mari este foarte puternică, deoarece se face o întreită chemare a Duhului Sfânt. De aceea, dacă este păstrată bine închisă și fără a lăsa înăuntru impurități, Agheasma Mare rămâne curată și proaspătă timp de ani de zile. Este una dintre marile minuni care se săvârșeșesc an de an sub ochii noștri. Atenție, dacă în Agheasmă rămân fire de busuioc de la sfințire, acestea trebuie scoase, pentru că o alterează. Cu atât mai multe, este greșit să pui în Agheasmă busuioc cu bună știință!

Agheasma Mare se ia pe nemâncate din 6 ianuarie până pe 14 ianurie. După ea, se ia anafora. În restul anului, preotul duhovnic poate recomanda celor opriți de la împărtășanie să ia Agheasma Mare ca mângâiere. Totuși, Agheasma Mare nu ține loc de Împărtășanie.

De ce se spune “Sfinţirea cea mare a apei”?

Pentru ca apa de la Boboteaza are o putere deosebită, fiind Sfinţită printr-o îndoită chemare a Sf. Duh în cursul rugăciunii de sfinţire, iar Sfinţirea are loc în însăşi ziua în care Mântuitorul a sfinţit apele, botezându-Se în Iordan. De aceea şi slujba Agheasmei mari este mai lungă şi mai sărbatorească decât a Agheasmei mici, iar cântările şi rugăciunile ei pomenesc şi preaslăvesc îndeosebi Botezul Domnului în Iordan.

Ce putere are apa sfinţită de la Bobotează şi cum o folosim?

Agheasma Mare, adică apa Sfinţită de la Bobotează, are, într-o măsura cu mult mai mare, puterea sfinţitoare şi tămăduitoare, precum şi darurile minunate, pe care am spus ca le are Agheasma mică. De aceea, ea se păstreaza nestricată vreme îndelungată, rămâne tot aşa de proaspată, de curată şi plăcută la gust ca şi când ar fi atunci scoasă din izvor. O parte din ea se pastrează în biserică, într-un vas anume, numit şi agheasmatar, şi e folosită de preot la o mulţime de slujbe (ierurgii). Cu această apa sfinţită se stropesc persoanele şi lucrurile care trebuie exorcizate, curăţite sau sfinţite. Se întrebuinţeazî, de pildă: la botezul copiilor, la rugăciunea pentru durerea de cap, la rânduiala de curăţire a fântanii spurcate, la binecuvântarea începerii semănăturilor, la vasul cel spurcat, la Tarinele (holdele), viile şi grădinile bântuite de lăcuste şi gândaci, la Sfinţirea crucii şi a troitei, a clopotului, a vaselor şi veşmintelor bisericeşti s.a.

Putem stropi cu Agheasma cea mare casa, curtea şi grădina, vitele şi chiar ogoarele şi livezile, pentru a le feri de rele. În caz de boală, putem, de asemenea, să gustăm din ea cu credinţă. Căci apa aceasta, având într-însa darul şi puterea dumnezeiască a Sfântului Duh, a făcut adesea multe minuni, însănătoşind bolnavi, tămăduind răni, apărând de rele, de necazuri şi de primejdii.

Comments

comments