“€Casa de Asigurari de Sănătate Argeş începe procesul de contractare a serviciilor medicale” anunţă pribtr-un comunicat oficial Biroul de presă al instituţiei.

Pe parcursul lunii iulie, la sediul CAS Arges va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru anul 2019. Pe tot parcursul lunii se vor incheia acte aditionale si contracte cu furnizorii autorizati si evaluati conform legislatiei in vigoare, iar calendarul contractarii va cuprinde:

1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 08-15.07.2019
2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor respinsi pentru contractare: 16 – 17.07.2019, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
3. Depunerea contestatiilor: 18.07.2019, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 19.07.2019
4. Negocierea clauzelor suplimentare si a valorilor de contract pentru asistenta spitaliceasca si transport sanitar: 22-26.07.2019
5. Negocierea clauzelor suplimentare si stabilirea punctajelor pentru asistenta ambulatorie de specialiate pentru reabilitare medicala si investigatii paraclinice: 22-24.07.2019.
6. Depunerea contestatiilor privind punctajele acordate: 25.07.2019, pana la ora 16.00. Anuntarea punctajelor definitive se va face in data de 26.07.2019.
7. Incheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale: 16 – 31.07.2019.

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se vor putea obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se vor regasi si pe site-ul institutiei, www.casag.ro. Documentele necesare incheierii contractelor se vor transmite in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

Comments

comments