Casa de Asigurări de Sănăatte Argeş anunţă o nouă sesiune de contractare pentru furnizorii de servicii medicale, ca urmare a unei rectificări bugetare ce a adus un plus de fonduri pentru anul 2015.

Specialităţile pentru care se pot  face noi contractări sunt: asistenta de specialitate în ambulatoriu pentru specialităţi clinice, asistenţa de specialitate în ambulatoriu pentru specialităţi paraclinice, medicina dentară, reabilitare medicală, asistenţa spitalicească, asistenta de îngrijiri la domiciliu, medicamente cu şi fără contribuţie personală şi pentru PNS şi dispozitive medicale.

În această perioadă se încheie contracte cu noi furnizori autorizaţi şi evaluaţi conform legislaţiei în vigoare şi acte adiţionale cu furnizorii deja aflaţi în relaţie contractuală, având loc totodată reevaluarea punctajelor calculate în baza criteriilor prevăzute în anexa 11B, 19 şi 20 la Ordinul MS CNAS nr. 388/186/2015.

Contractarea se va desfăşura după următorul calendar:

Depunerea documentelor în vederea contractării: 04/09-09/09/2015, ora 16,00.
Verificarea cererilor şi punctajelor şi afişarea la avizier şi pe site-ul instituţiei a furnizorilor acceptaţi pentru contractare şi a punctajelor calculate: 10/09/2015
Depunerea contestaţiilor: 11/09/2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor se va face pe site şi la avizierul instituţiei pe 14/09/2015, ora 12,00
Încheierea contractelor şi actelor adiţionale cu furnizorii acceptaţi: 15/09/2015

Lista cu documentele necesare pentru încheierea Contractelor pentru anul 2015, pe domenii de asistenţă medicală precum şi formularele tipizate pot fi obţinute de pe website-ul institutiei: www.casag.ro secţiunea FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE sau de la serviciile de specialitate.

Dosarele complete se vor depune la sediul CAS Argeş din Piteşti, Bd. I.C.Brătianu, nr. 62, etaj 1.

Comments

comments