CAS Argeş începe un nou proces de contractare a serviciilor medicale, în luna iulie 2019. Furnizorii de servicii medicale care intentioneaza sa intre in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Argeş, o pot face in perioada imediat urmatoare, respectiv in luna iulie a anului in curs, conform prevederilor art. 196 din Anexa 2 la Hotararea de Guvern nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in vigoare.

Pentru procesul de contractare aferent perioadei august-decembrie 2019, fiecare furnizor de servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu/ dispozitive medicale sanitare, trebuie sa indeplineasca conditiile privind relatiile contractuale: documente, conditii de eligibilitate, etc. Datele, precum si procedura de desfasurare a procesului de contractare pentru anul 2019, vor fi publicate in presa, pe site-ul institutiei www.casag.ro si la sediul institutiei din bulevardul IC Bratianu, nr. 62, Pitesti.

“Pentru furnizorii de servicii medicale care la data de 30.06.2019 se afla in relatie contractuala cu CAS Arges, se vor incheia acte aditionale la contractul existent, pana la 31.07.2019, prin acordul partilor, asigurandu-se, astfel, continuitatea acordarii asistentei medicale” a anunţat Biroul de Presă CAS Argeş.

Comments

comments