Bugetarii vor avea noi reguli pentru stabilirea perioadei anuale de concediu de odihnă, conform unui proiect de act normativ iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Noile prevederi le vor înlocui pe cele aflate în vigoare, deoarece acestea n-au mai fost actualizate de Guvern din anul 1995.

Funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică şi din unităţile bugetare vor avea dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihnă plătit de 21-25 de zile, în funcţie de vechimea în muncă.

Astfel, salariaţii cu o vechime de până în zece ani vor beneficia de 21 de zile de concediu, în timp ce persoanele cu o vechime de peste zece ani vor avea parte de 25 de zile de concediu, la fel ca în prezent.

O altă schimbare importantă va fi făcută pentru personalul atestat din activitatea de cercetare ştiinţifică din unităţile bugetare. Aceste persoane vor primi 25 de zile de concediu de odihnă, dacă au o vechime în muncă de până în zece ani şi 30 de zile, pentru o vechime de peste zece ani. În prezent, personalul atestat are prevăzut 24 de zile de concediu de odihnă pentru o vechime de până în cinci ani, 26 de zile pentru o vechime între cinci şi 15 ani şi 28 de zile pentru o vechime de peste 15 ani.

Chiar dacă salariaţii se vor afla în concediu medical chiar şi un întreg an calendaristic, aceştia vor avea dreptul să primească zile de concediu de odihnă.

Comments

comments