Primăria Municipiului Pitești a realizat un prim bilanţ pe primle 5 luni ale anului 2017, în cea ce priveşte planurile de investiţii şi lucrările programate pentru acest an.

INVESTIȚII FINALIZATE:
– Lucrări de conformare în vederea obținerii  autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești
– Introducere rețele gaze  str. Jan Constantinescu (TANCODROM)
– Introducere rețele gaze prelungire str. Prof. Ion Angelescu (TANCODROM)
– RK acoperiș sediu Primăria Municipiului Pitești
– Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1005
– Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1006
– Program de îmbunătățire a eficienței  energetice pentru municipiul Pitești
– Panouri presemnalizare Pasaj Rutier Podul Viilor din municipiul Pitești

INVESTIȚII ÎN CURS DE FINALIZARE
– Canal Pluvial Craiovei (se va finaliza în luna iulie 2017)
– Amenajare zona străzilor I.L.Caragiale, Octavian Goga , Maria Demetrescu, I.G.Valentineanu (Tarlaua 22) -domeniu public (se va finaliza în luna iulie 2017)
– Amenajări exterioare clădire existentă Casa Căsătoriilor (se va finaliza în luna august 2017)
– Reabilitare Centrul de încasări impozite și taxe locale Bd. 1 Decembrie 1918, parter bloc M5a (se va finaliza în luna august 2017)

INVESTIȚII MULTIANUALE AFLATE ÎN DERULARE
– Reabilitare și modernizare cămin școlar -Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”

NOTĂ: Pentru obiectivul -Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național „Zinca Golescu” se așteaptă obținerea avizelor și a autorizației de construire pentru a se putea transmite ordinul de începere a lucrărilor.

INVESTIȚII AFLATE ÎN PROCEDURĂ PE  SEAP

– Containere îngropate 150 buc + Echipament de spălare containere îngropate -Licitația deschisă este pe 26.06.2017
– Actualizare PUG (documentația este în SEAP pentru  verificarea ANAP)
– Actualizare Hartă Strategică de zgomot (Contractul în curs de semnare)
– Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, str. Victoriei nr.7, bl.89
– Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente  PT 906 (Proiectare) (contractul în curs de semnare)
– Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente  CT 718 (Proiectare) (contractul în curs de semnare)
– Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente  CT 723 (Proiectare) (contractul în curs de semnare)

INVESTIȚII NOI PENTRU CARE URMEAZĂ SĂ FIE DERULATE PROCEDURILE DE LICITAȚIE

– Reabilitare Piața Trivale
– Acoperire teren sport – Școala Gimnazială “Ion Pillat”.
– Amenajare spațiu arhivă Primărie
– Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș – intravilanul municipiului Pitești

Comments

comments