Cum se manifestă violența în familie ?

Violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoaparare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârșită un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

În concret, violența în familie poate îmbrăca forma violenței verbale, psihologice, fizice, sexuale, economice, sociale, spirituale.

Prin membru al familiei se înţelege ascendenții şi descendenții, frații şi surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude; soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție;  …  persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii.

Ce faceți în cazul în care sunteți victima violenței în familie?

Dacă viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea vă este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei puteți solicita instanței de judecată competente (judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința victima), în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele măsuri – obligații sau interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată astfel încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de resedința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

 g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

 h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Prin aceeași hotărâre prin care se instituie ordinul de protecție, instanța poate dispune și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială dar și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Pentru controlul respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încalcării acestuia, instanța de judecată poate dispune și obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție și/sau obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.

Cererea prin care se solicită emiterea unui ordin de protecție este scutită de plata taxei de timbru și se judecă de urgență și, în orice situație, soluționarea acestora nu poate depăși un termen de 72 de ore de la depunerea cererii.

Hotărârea prin care se instituie ordinul de protecție este executorie și în vederea punerii sale în executare, se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului.

Durata pentru care judecătorul instituie ordinul de protecţie nu poate fi mai mare de 6 luni.

Ca și element de noutate absolută, în ședința de Guvern din 8 februarie 2018 a fost aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introduse noi măsuri pentru protejarea imediată a victimei și înlăturarea agresorului, Ordinul de protecție provizoriu (OPP).

Ordinul de protecție provizoriu este un instrument complementar Ordinului de protecție, care se emite de către polițist, de îndată, cu caracter executoriu, fără termen și fără somație, având valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire până la emiterea Ordinului de protecție.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments